Rekrutacja
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby Twoja kandydatura do służby została poddana dalszej analizie musisz spełniać niżej wymienione kryteria:
Osoby zainteresowane podjęciem służby lub pracy w SKW, proszone są o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. Oczki 1,
00-909 Warszawa 60
lub drogą mailową:
rekrutacja@skw.gov.pl (Klucz PGP)
SKW zastrzega sobie odpowiedź jedynie na wybrane aplikacje.
Aplikuj przebywając na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.