Zarząd V SKW
ul. Oczki 1
02-007 Warszawa
tel. 261 841 247
fax 261 841 076

e-mail: zarzad5@skw.gov.pl