Rekrutacja
Przebieg rekrutacji
Po otrzymaniu Twojej aplikacji osoby zajmujące się naborem kandydatów do służby sprawdzą czy spełniasz wymagania formalne.
Jeśli tak, zaprosimy Cię na rozmowę kadrową. Kolejnym etapem będą testy psychologiczne, a jeśli ich wynik będzie pozytywny otrzymasz od nas skierowanie na badania lekarskie.
W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SKW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
W momencie, w którym wynik wszystkich etapów będzie pozytywny otrzymasz od nas propozycje kadrową.
Czas trwania procedury rekrutacyjnej zależy od Twojego zaangażowania na każdym etapie opisanego procesu.