Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Komunikat prasowy

18 maja 2018 r.

w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule redaktora Grzegorza Rzeczkowskiego pt. „Milioner na służbie”, opublikowanym w tygodniku „Polityka” nr 20 (3160), 16.05 - 22.05.2018
W artykule redaktora Grzegorza Rzeczkowskiego pt. „Milioner na służbie”, opublikowanym w tygodniku „Polityka”, zawarte zostały nieprawdziwe informacje.
Wbrew temu, co podał autor tekstu, funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego nie przyznano i nie wypłacono zaległego wynagrodzenia oraz świadczenia w wysokości „od 1,3 mln zł do nawet niespełna 1,5 mln zł” za okres, w którym nie pełnił służby.
Opisany w artykule funkcjonariusz otrzymywał zgodnie z prawem wynagrodzenie oraz należne świadczenia wyłącznie za okres gdy pełnił służbę.
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.