HISTORIA

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służbę Kontrwywiadu Wojskowego powołano 1 października 2006 r. W czasie pokoju pozostaje ona poza strukturami Sił Zbrojnych RP, natomiast w razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny wchodzi w skład Sił Zbrojnych RP.

SKW chroni Siły Zbrojne przede wszystkim przed zagrożeniami wewnętrznymi wynikającymi z działalności szpiegowskiej i przestępczej. Wykonuje też zadania w obszarach ochrony informacji niejawnych, ochrony kryptograficznej, kryptoanalizy, jak również radiokontrwywiadu. SKW zabezpiecza kontrwywiadowczo także polskich żołnierzy poza granicami kraju, pełniących służbę m.in. w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Znaczące sukcesy Służba odnotowała zwłaszcza w realizacji ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie. SKW chroniła polskich żołnierzy w trakcie misji w Iraku, Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz Czadzie, Libanie, na Wzgórzach Golan, a także w basenie Morza Śródziemnego. Podkreślenia wymaga fakt bardzo owocnej współpracy ze służbami specjalnymi państw NATO. Działalność Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowi element międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. W celu gromadzenia, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach SKW współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Nowoczesne i nieszablonowe podejście do swojej roli pozwala SKW zdobywać informacje istotne dla bezpieczeństwa sfery obronności, które stanowią cenne wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji przez najważniejsze osoby w państwie. Z roku na rok kontrwywiad wojskowy zmienia swoje oblicze, unowocześniając posiadany sprzęt, zwłaszcza tworząc systemy teleinformatyczne wspierające pracę personelu, rozwijając zaplecze logistyczne oraz wprowadzając nowe, wysoce zawansowane technologie. Wiele wysiłku wkłada się również w aktywny rozwój personelu. Kadrę SKW tworzą obecnie żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni.

W coraz większym stopniu wzrasta w służbach zapotrzebowanie na pracowników dysponujących ponadprzeciętną wiedzą z zakresu ekonomii, prawa czy też łączności i informatyki. SKW stała się doskonałym miejscem dla ludzi, którzy służąc i pracując dla Ojczyzny, nie boją się wyzwań, nowych technologii oraz ciężkiej służby w misjach wojskowych w wielu rejonach świata, często na obszarach objętych działaniami wojennymi.