WYDARZENIA
22 sierpnia 2023 r.
W dniu 22 sierpnia br., w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed uroczystością Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wraz z wiceministrem Obrony Narodowej Panem Michałem WIŚNIEWSKIM złożyli wiązanki pod tablicami upamiętniającymi śp. Prezydenta Lecha KACZYŃSKIEGO oraz dowódcę całości sił powstańczych - Antoniego CHRUŚCIELA, ps. „Monter”.
Następnie odbyła się uroczystość, podczas której zostali awansowani funkcjonariusze i żołnierze. Odznaczono także osoby szczególnie wyróżniające się w Służbie. Gościem Honorowym Szefa Służby był Pan ppłk w st. spoczynku Stefan PASTEWKA - Powstaniec Warszawski i więzień Informacji Wojskowej.
1 sierpnia 2023 r.
W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wraz ze swoim Zastępcą, płk. Pawłem BOJARSKIM, oddali hołd Bohaterom i Ofiarom Powstania Warszawskiego.
W dniu 1 sierpnia odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem Gloria Victis oraz kwaterą Batalionu „Pięść”, którego tradycje dziedziczy SKW. Znicze zapalili również na grobach gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcy sił powstańczych, kpt Danuty Hibner „Niny”, ppłk. Lucjana Wiśniewskiego „Sępa” i gen bryg. Stefana Bałuka „Kubusia” - żołnierzy Batalionu „Pięść” - oraz płk. Ignacego Matuszewskiego, współtwórcy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej i Mariana Rejewskiego, kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu Enigmy.
Następnie płk Maciej SZPANOWSKI wraz płk. Pawłem BOJARSKIM, złożyli wieńce i zapalili znicze na stadionie Polonii, pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu „Pięść”, poległych w natarciu na Dworzec Gdański, oraz na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Krajowej Grupy „Kampinos” w Budach Zosinych, gdzie miała miejsce ostatnia bitwa Batalionu „Pięść”.
W przeddzień 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapalili znicze w miejscach pamięci związanych z Batalionem „Pięść” na terenie Warszawy, a w dniu 1 sierpnia w położonych w Puszczy Kampinoskiej Wierszach.
News News News News
21 czerwca 2023 r.
Z okazji Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego oddało hołd żołnierzom i pracownikom przedwojennego Oddziału II Sztabu Generalnego WP i kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego, zapalając symboliczne znicze na grobach płk. Ignacego MATUSZEWSKIEGO, patrona Ośrodka Szkoleniowego SKW i por. Mariana REJEWSKIEGO, patrona Odznaki Honorowej SKW, oraz składając kwiaty przed kwaterą Batalionu "Pięść" Armii Krajowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe.
O godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników SKW.
Następnie w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem zaproszonych gości – m.in. przedstawicieli władz państwowych, Kadry Dowódczej Wojska Polskiego oraz kombatantów Armii Krajowej – sędziego Bogusława NIZIEŃSKIEGO i ppłk. Stefana PASTEWKI. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy SKW otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz Odznaki Honorowe SKW im. Mariana REJEWSKIEGO, a także akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i służbowe.
W dniu 22 czerwca, na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu, przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego złożyli wieniec oraz zapalili znicze na grobie mjr Marii KOWALEWSKIEJ ps. "Myszka" - Matki Chrzestnej Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News
11–16 kwietnia 2023 r.
Z okazji 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wraz z Zastępcami płk. Pawłem BOJARSKIM i płk. Markiem UTRACKIM, złożyli wieniec oraz zapalili znicze na warszawskich Powązkach Wojskowych – przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy samolotu TU - 154M, w której zginęło 96 os., w tym Prezydent RP Lech Kaczyński.
Następnie Kierownictwo SKW oddało hołd pomordowanym przez NKWD Polakom, zapalając znicze pod Krzyżem Katyńskim. Zapalili też znicze na kwaterze żołnierzy Batalionu „Pięść”, którego tradycje dziedziczy Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wziął udział w uroczystych obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, które w tym roku, ze względu na Wielkanoc, zostały przeniesione z 10 na 16 kwietnia. Na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed pomnikami poświęconymi śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz Ofiarom Tragedii Smoleńskiej, wspólny wieniec złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK wraz z Kadrą Dowódczą Wojska Polskiego oraz Szefami wojskowych służb specjalnych.
6 kwietnia 2023 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef KUBICA podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Obie strony zobowiązały się do organizacji wzajemnego współdziałania obejmującego w szczególności: pomoc w realizacji zadań ustawowych obu instytucji, prowadzenia wspólnych działań na obszarach leśnych oraz bieżącą wymianę informacji. W ramach porozumienia będzie też możliwa współpraca dotycząca szkoleń prowadzonych w zakresie właściwości stron.
23 marca 2023 r.
W dniu 23 marca 2023 r. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI uroczyście otworzył nową terenową placówkę SKW – Ekspozyturę w Redzikowie. W wydarzeniu wzięła udział kadra dowódcza Wojska Polskiego z garnizonu słupskiego oraz przedstawiciele służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ESKW w Redzikowie funkcjonuje w strukturze Inspektoratu SKW w Gdyni i obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym środkową część wybrzeża. Inauguracja działalności Ekspozytury zbiega się w czasie z ukończeniem budowy elementu amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej AEGIS w Redzikowie, obiektu o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i naszego regionu Europy.
1 marca 2023 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim w latach powojennych.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wraz z Zastępcami – płk. Pawłem BOJARSKIM i płk. Markiem UTRACKIM złożyli kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary skazane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie umieszczonymi na budynku przy ul. Koszykowej.
Następnie uczestnicy udali się do miejsca głównych uroczystości, które odbyły się przed tablicami memoratywnymi na budynku u zbiegu ulic Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego, w którym mieścił się Główny Zarząd Informacji WP, gdzie złożyli wieńce. Wieńce zostały złożone również przez przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz służb specjalnych. Jak co roku gościem honorowym uroczystości był ppłk Stefan PASTEWKA, kombatant Armii Krajowej, represjonowany przez Informację Wojskową w latach powojennych. Po złożeniu wieńców zwiedził Izbę Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP, utworzoną w dawnej katowni stalinowskiej, gdzie przez kilka miesięcy był więziony i torturowany.
Tego samego dnia przedstawiciel Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą działaczy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ppłk. Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych na terenie Muzeum Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
News News News
24 stycznia 2023 r.
WAT i SKW zorganizują konkurs na najlepszą pracę dyplomową.
Prace dyplomowe studentów Wojskowej Akademii Technicznej dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa państwa będą mogły wziąć udział w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Porozumienie w sprawie organizacji konkursu podpisali 24 stycznia 2023 r. Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej Szpanowski.
Głównym celem konkursu jest promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Udział w konkursie ma również zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy i realizacji prac dyplomowych w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa państwa.
Jak wyjaśnił Rektor-Komendant WAT, wyróżnianie najlepszych studentów motywuje ich do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego. „Konkursy na najlepsze prace dyplomowe to zachęta naszych studentów i podchorążych do jeszcze większego angażowania się w podjętą tematykę. Wiele tematów sami przygotowujemy, ale również Ministerstwo Obrony Narodowej inicjuje bardzo ciekawe i ważne tematy dotyczące obronności i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa narodowego. Jestem przekonany, że zainteresowanie konkursem będzie bardzo duże” – powiedział gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
Konkurs dotyczy prac związanych tematycznie z różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa, co, jak podkreśla Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jest w obecnych czasach kluczowe. „SKW, podobnie jak inne służby, realizuje zadania dla naszej Ojczyzny. W czasach wzrastających zagrożeń wszystkie aktywności na rzecz bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie. Mam nadzieję, że poprzez konkurs zachęcimy młodych ludzi nie tylko do jeszcze większego rozwoju naukowego, ale również do wstępowania w nasze szeregi. Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej są bardzo cenionymi pracownikami. Jesteśmy również otwarci na praktyki dla studentów WAT”– zaznaczył płk Maciej Szpanowski.
W ramach wcześniej podjętej współpracy z WAT, przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego prowadzą zajęcia w formie wykładów dla studentów cywilnych oraz organizują spotkania dla studentów wojskowych.
23 stycznia 2023 r.
Z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI wraz z Zastępcami płk. Pawłem BOJARSKIM i płk. Markiem UTRACKIM, zapalili znicze przed Bramą Straceń na stokach warszawskiej Cytadeli, gdzie Rosjanie wykonywali egzekucje więźniów politycznych. Ponadto zapalili znicze przed pomnikiem Dyktatora Powstania Styczniowego, gen. Romualda Traugutta, w Galerii Plenerowej rzeźb członków Rządu Narodowego Powstania 1863 r., położonej przed Muzeum X Pawilonu Cytadeli.
Następnie Kierownictwo SKW oddało hołd żołnierzom i uczestnikom Powstania Styczniowego składając wieniec i zapalając znicze przed kwaterą poległych i weteranów walki o niepodległość Rzeczypospolitej stoczonej w latach 1863-1864 r. Tradycyjnie oddali też hołd pracownikom przedwojennego i wojennego kontrwywiadu, zapalając znicze na grobie płk. Ignacego Matuszewskiego, patrona Ośrodka Szkolenia SKW i na kwaterze żołnierzy Batalionu „Pięść”, którego tradycje SKW dziedziczy.
News News
28 lipca - 1 sierpnia 2022 r.
W przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dnia 28 lipca, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gen. bryg. Maciej Materka, odwiedził cmentarz św. Jerzego w Toruniu, gdzie oddał hołd oraz złożył wieniec i zapalił znicze na grobie mjr Marii Kowalewskiej „Myszka”, sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim, Matki Chrzestnej sztandaru SKW.
Dnia 1 sierpnia Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, gen. bryg. Maciej Materka, oraz przedstawiciele Kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Maciej Szpanowski i płk Paweł Bojarski, wspólnie z potomkiem żołnierza Batalionu „Pięść”, oddali cześć Bohaterom i Ofiarom Powstania Warszawskiego. Złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed znajdującymi się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pomnikiem Gloria Victis i kwaterą Batalionu „Pięść”, którego tradycje SKW dziedziczy i kultywuje. Wyżej wymienieni zapalili także znicze na położonych w nekropolii wojskowej grobach, gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera” - dowódcy sił powstańczych, ppłk. Lucjana Wiśniewskiego „Sęp”, por. Danuty Hibner „Nina” i plut. pchor. Ryszarda Duplickiego - żołnierzy Batalionu „Pięść”, ponadto por. Mariana Rejewskiego - patrona Odznaki Honorowej SKW i płk. Ignacego Matuszewskiego - patrona Ośrodka Szkolenia SKW. Oddali należny hołd także żołnierzom powstańczego Batalionu „Pięść”, poległym w natarciu na Dworzec Gdański, które było jednym z najważniejszych i najkrwawszych starć podczas Powstania Warszawskiego, zapalając znicze przed tablicą ich upamiętniającą umiejscowioną na stadionie Klubu Sportowego „Polonia” Warszawa.
W dalszej części obchodów przedstawiciele SKW zapalili znicze w miejscach pamięci związanych z Batalionem „Pięść” na terenie Warszawy oraz położonych  w Puszczy Kampinoskiej Wierszach, a także w Budach Zosinych, gdzie Batalion stoczył ostatnią bitwę.
News News News News News News
21 czerwca 2022 r.
Z okazji Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników SKW.
Następnie w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem zaproszonych gości – m.in. przedstawicieli władz państwowych, Kadry Dowódczej Wojska Polskiego oraz kombatanta Armii Krajowej – ppłk. Stefana PASTEWKI. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy SKW otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz Odznaki Honorowe SKW im. Mariana REJEWSKIEGO, a także akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i służbowe.
Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy, zmarłą w październiku ubiegłego roku mjr Marię KOWALEWSKĄ, ps. "Myszka" - Matkę Chrzestną Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sanitariuszkę z okresu Powstania Warszawskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych.
Następnie Kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego oddało hołd żołnierzom i pracownikom przedwojennego Oddziału II Sztabu Generalnego WP i kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego zapalając symboliczne znicze na grobach płk. Ignacego MATUSZEWSKIEGO, patrona Ośrodka Szkoleniowego SKW i por. Mariana REJEWSKIEGO, patrona Odznaki Honorowej SKW oraz składając kwiaty przed kwaterą Batalionu "Pięść" Armii Krajowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe.
W dniu 22 czerwca przedstawiciele Kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego złożyli wieniec oraz zapalili znicze na grobie mjr Marii KOWALEWSKIEJ, ps. "Myszka" - Matki Chrzestnej Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Uroczystość z udziałem wojskowej asysty honorowej odbyła się na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.
Dodatkowo w ramach obchodów Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News News News News News News News News News
1 marca 2022 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim w latach powojennych.  
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej MATERKA wraz z zaproszonymi gośćmi – Szefem Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Markiem ŁAPIŃSKIM i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofem WACŁAWKIEM oraz Zastępcami – płk. Pawłem BOJARSKIM i płk. Markiem UTRACKIM złożyli kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary skazane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie umieszczonymi na budynku przy ul. Koszykowej.
Następnie uczestnicy udali się do miejsca głównych uroczystości, które odbyły się przed tablicami memoratywnymi na budynku u zbiegu ulic W. Oczki i T. Chałubińskiego, w którym mieścił się Główny Zarząd Informacji WP, gdzie złożyli wieńce. Jak co roku gościem honorowym uroczystości był ppłk Stefan PASTEWKA, kombatant Armii Krajowej, represjonowany przez Informację Wojskową w latach powojennych. Po złożeniu kwiatów zwiedził Izbę Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP, utworzoną w dawnej katowni stalinowskiej, gdzie przez kilka miesięcy był więziony i torturowany.
News News News News News News News News
2 grudnia 2021 r.
W dniu 2 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie okolicznościowej karty pocztowej wyemitowanej z okazji jubileuszu 15-lecia Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. W czasie uroczystości, która, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, miała charakter kameralny, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej MATERKA oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marek ŁAPIŃSKI otrzymali z rąk Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. Tomasza ZDZIKOTA ekskluzywny walor upamiętniający jubileusz obu wojskowych służb specjalnych utworzonych w 2006 roku.
News News News News
W dniu 20 października 2021 r. zmarła przeżywszy 94 lata Ś.P. MJR MARIA KOWALEWSKA ps. MYSZKA
Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość, iż 20 października 2021 r. na wieczną wartę odeszła śp. major Maria Kowalewska, ps. "Myszka", żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, Matka Chrzestna Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Maria Kowalewska, z domu Biedermann, urodziła się 12 sierpnia 1927 r. w Nakle nad Notecią. Podczas niemieckiej okupacji brała udział w tajnych kompletach. W 1942 r. ukończyła klasę VII i rozpoczęła naukę gimnazjalną.
Przysięgę do Narodowych Sił Zbrojnych złożyła w 1943 r. przed por. Mieczysławem Szemelowskim ps. Miłosz razem z siostrą Urszulą. Wtedy to przyjęła konspiracyjny pseudonim "Myszka" i została przydzielona do Batalionu NSZ im. Mączyńskiego, dowodzonego przez Floriana Kuskowskiego ps. "Szary".
W  Powstaniu Warszawskim pełniła służbę w szpitalu przy ulicy Leszno na warszawskiej Woli jako sanitariuszka. Tuż po wojnie, w 1946 roku, zdała maturę, a następnie rozpoczęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończone w roku 1952. Do emerytury pracowała w służbie zdrowia kierując pracowniami diagnostyki laboratoryjnej. Na emeryturze podjęła aktywność na polu upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej. Należała też do Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie była Członkiem Rady Naczelnej, a także działała w Radzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W roku 2017 została Matką Chrzestną Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W 2019 roku decyzją Szefa SKW otrzymała złotą Odznakę Honorową SKW im. Mariana Rejewskiego.
"Myszka" czerpała satysfakcję ze spotkań z młodzieżą i przekazywania wiedzy o II wojnie światowej i okupacji. Z równie wielką radością aktywnie uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Chętnie spotykała się z żołnierzami, funkcjonariuszami i pracownikami SKW dzieląc się wojennymi wspomnieniami.
Śmierć major Marii Kowalewskiej stanowi niepowetowaną stratę dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego, dla młodzieży i miłośników historii, a także wszystkich osób, którym bliska jest troska o kultywowanie tradycji Sił Zbrojnych RP, a przede wszystkim miłość do Ojczyzny.
CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !!!
News News News News News News
"Myszka" na przysiędze SKW w 2017 r.
Czy powstanie warszawskie miało sens
11 października 2021 r.
W siedzibie SKW odbyło się uroczyste przekazanie Służbie Kontrwywiadu Wojskowego publikacji wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej "Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdynia, ul. Korzeniowskiego 8/10 – budynek, ludzie, wydarzenia".
W uroczystości wzięli udział: Szef SKW gen. bryg. Maciej Materka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, autor książki prof. dr hab. Piotr Semków i zaproszeni goście. Publikację poświęcono historycznym dziejom budynku zajmowanego przez Inspektorat SKW w Gdyni, który był uprzednio użytkowany przez instytucje terroru i represji państw totalitarnych – Gestapo, Główny Zarząd Informacji Wojskowej, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie przez Wojskową Służbę Wewnętrzną i Wojskowe Służby Informacyjne.
Książka zawiera wiele nieznanych faktów i fotografii oraz wzbogaca wiedzę o działalności instytucji terroru i represji w Polsce w latach II wojny światowej i czasach powojennych. Uczestnicy spotkania, po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zwiedzili Izbę Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w Wojsku Polskim i złożyli wpisy w księdze pamiątkowej.
News News News News News News News News
30 lipca - 1 sierpnia 2021 r.
W przeddzień 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dnia 30 lipca, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej Materka odwiedził Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożył wieniec i zapalił znicze przed kwaterą Batalionu "Pięść", którego tradycje dziedziczy SKW. Znicze zapalił również na grobach płk. Ignacego Matuszewskiego – współtwórcy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej i Mariana Rejewskiego – kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu Enigmy. Następnie Szef SKW, wspólnie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofem Wacławkiem, złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego. Kolejnego dnia obchodów, 31 lipca, Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu płk Paweł Bojarski wziął udział w Polowej Mszy Świętej i Apelu Poległych zorganizowanych na Placu Krasińskich.
Dnia 1 sierpnia przedstawiciele Kierownictwa Służby – płk Maciej Szpanowski i płk Paweł Bojarski – oddali hołd Bohaterom i Ofiarom Powstania Warszawskiego składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, położonym przed Sejmem RP oraz pomnikiem Gloria Victis, znajdującym się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tam też zapalili znicze na grobach gen. bryg. Antoniego Chruściela "Montera", dowódcy sił powstańczych oraz por. Danuty Hibner "Nina" i ppłk. Lucjana Wiśniewskiego "Sęp", żołnierzy Batalionu "Pięść". Oddali cześć także żołnierzom powstańczego Batalionu "Pięść" poległych w natarciu na Dworzec Gdański, jednym z najważniejszych i najkrwawszych starć podczas Powstania Warszawskiego, składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze przed tablicą ich upamiętniającą.
W dalszej części obchodów przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapalili znicze w miejscach pamięci związanych z Batalionem "Pięść" na terenie Warszawy oraz położonych w Puszczy Kampinoskiej Wierszach, a także w Budach Zosinych, gdzie miała miejsce ostatnia bitwa Batalionu.
News News News News News News News News
22 czerwca 2021 r.
Święto Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest obchodzone 22 czerwca. Tego dnia - w 1920 roku - ze struktur wywiadu Oddziału II Informacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego wyodrębniono kontrwywiad. Kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego oddało hołd żołnierzom i pracownikom przedwojennego Oddziału II Sztabu Generalnego WP i kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego zapalając symboliczne znicze na grobach płk. Ignacego MATUSZEWSKIEGO, por. Mariana REJEWSKIEGO oraz przed kwaterą Batalionu "Pięść" Armii Krajowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa ze względu na jubileusz 15-lecia Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
W uroczystej zbiórce, podczas której żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni SKW otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, wzięli udział kombatanci: Matka Chrzestna Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego mjr Maria KOWALEWSKA, ps. "Myszka" - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego oraz ppłk Stefan PASTEWKA, więzień aresztu Informacji Wojskowej przy ul. Wojciecha Oczki. Szczególnie wzruszające były słowa mjr Marii KOWALEWSKIEJ, która powiedziała: Walczyłam o to, by wartości: BÓG, HONOR i OJCZYZNA wytyczały drogę dla każdego żołnierza i funkcjonariusza.
News News News
1 marca 2021 r.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Służba Kontrwywiadu Wojskowego wzorem lat ubiegłych uczciła pamięć ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim w latach powojennych.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej MATERKA wraz z Zastępcami Szefa złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami upamiętniającymi ofiary skazane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie.
Pod tablicami memoratywnymi na budynku, w którym mieścił się Główny Zarząd Informacji WP, wspólny wieniec złożyli: Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK wraz z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciejem MATERKĄ.
Jak co roku gościem honorowym uroczystości był ppłk Stefan PASTEWKA, kombatant Armii Krajowej, represjonowany przez Informację Wojskową w latach powojennych. Po złożeniu kwiatów zwiedził Izbę Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP, utworzoną w dawnej katowni stalinowskiej, gdzie przez kilka miesięcy był więziony i torturowany.
Następnie Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej MATERKA oraz Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej SZPANOWSKI złożyli wieniec pod ścianą straceń na terenie powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, oddając hołd żołnierzom zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Marek UTRACKI uczestniczył na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej i Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w części wojskowej Cmentarza na Powązkach w Warszawie. Złożył wieniec w miejscu pochówku żołnierzy zamordowanych przez komunistyczny aparat terroru w latach 1945-1956 - pod Kwaterą na "Łączce".
News News News News News News
4 października 2020 r.
Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego: płk Maciej SZPANOWSKI, płk Paweł BOJARSKI i płk Marek UTRACKI wzięli udział w uroczystości odsłonięcia odnowionej i rozbudowanej kwatery Żołnierzy Batalionu "Pięść" na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
W uroczystości wzięli także udział i złożyli wieńce przed Kwaterą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w jej modernizację i rozbudowę. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz prałat płk dr Jan DOMIAN. Pułkownik Marek UTRACKI odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez gen. bryg. Macieja MATERKĘ. W liście Szef Służby wskazał m.in., iż od dzisiaj możemy oddać hołd wszystkim Żołnierzom Batalionu "Pięść" w jednym miejscu – od porucznika Tadeusza TOWARNICKIEGO ps. "Naprawa", który zginął pierwszego dnia Powstania, aż po majora Adama DRZEWOSKIEGO ps. "Benon", którego żegnaliśmy miesiąc temu.
Dzięki wyjątkowej inicjatywie Stowarzyszenia Środowisko Żołnierzy Batalionu "Pięść" pozyskano darczyńców i zebrano odpowiednie środki na renowację i przebudowę pomnika. W wyniku szczegółowej kwerendy i wsparcia uzyskanego od Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego na kamiennej fasadzie pomnika do 80 zidentyfikowanych i pochowanych tam Żołnierzy Batalionu dodano nazwiska i pseudonimy pozostałych 240 żołnierzy.
News News
18 sierpnia 2020 r.
W dniu 18 sierpnia 2020 r. odbyła się uroczysta zbiórka Służby Kontrwywiadu Wojskowego z okazji Święta Wojska Polskiego połączonego ze 100-leciem Bitwy Warszawskiej. W uroczystości wzięli udział Szef SKW gen. bryg. Maciej MATERKA wraz z Zastępcą płk. Pawłem BOJARSKIM, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech SKURKIEWICZ, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karol MOLENDA. W uroczystości wzięli także udział Prezes Zarządu Poczty Polskiej Tomasz ZDZIKOT wraz z Zastępcą Andrzejem BODZIONYM.
– Służba Kontrwywiadu Wojskowego to elitarna formacja, będąca jednym z filarów systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Chroniąc Siły Zbrojne RP przed zagrożeniami wewnętrznymi oraz zabezpieczając ich działalność podczas misji zagranicznych kontrwywiad wojskowy ma ogromny wpływ na zapewnienie zdolności bojowych Wojska Polskiego, a finalnie, na skuteczność działań militarnych. Specyfika służby sprawia, że choć polski kontrwywiad wojskowy może szczycić się wieloma sukcesami, to możliwość ich publicznego komunikowania jest bardzo ograniczona. W bogatej historii warto z pewnością wspomnieć chociażby o działalności służb kryptograficznych w czasie wojny z bolszewikami. Nasza firma upamiętniła tamte wydarzenia oraz człowieka z nim związanego i wprowadziła do obiegu znaczki poświęcone podpułkownikowi Janowi Kowalewskiego oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Współpraca z tak zasłużoną jednostką to dla Poczty Polskiej ogromny zaszczyt. Jestem dumny mogąc upamiętnić kolejną ważną rocznicę oddając do dyspozycji klientów i filatelistów kartkę poświęconą 100-leciu kontrwywiadu Wojska Polskiego – powiedział Tomasz ZDZIKOT, prezes zarządu Poczty Polskiej.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Maciej MATERKA, zwracając się do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników SKW, podkreślił: Jesteście Państwo spadkobiercami legendarnych "Dwójkarzy". Dlatego szczególnie pamiętajmy o zasłużonych oficerach, jak płk. Ignacy MATUSZEWSKI, który był współorganizatorem Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jednym z jego szefów. Pułkownik MATUSZEWSKI został uwieczniony na karcie pocztowej, w której uroczystym odsłonięciu będziemy za chwilę uczestniczyć. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi ZDZIKOTOWI – prezesowi Zarządu Poczty Polskiej, za tę wspólną inicjatywę, która pozwoliła upamiętnić 100-lecie Bitwy Warszawskiej, ale też obchodzone przez nas przed niespełna dwoma miesiącami 100-lecie Polskiego Kontrwywiadu Wojskowego, na pamiątkę którego zostało ustanowione nasze Święto.
Prezes Tomasz ZDZIKOT oraz gen. bryg. Maciej MATERKA Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego dokonali odsłonięcia okolicznościowej karty pocztowej emisji "100-lecie Kontrwywiadu Wojska Polskiego". Ekskluzywny walor przedstawia zdjęcie Pałacu Saskiego, znak SKW oraz książeczkę wojskową Ignacego Matuszewskiego, polskiego polityka, publicysty, dyplomaty, kierownika Ministerstwa Skarbu II Rzeczypospolitej, pułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, żołnierza wywiadu wojskowego, członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
News News News News News News
1 sierpnia 2020 r.
W 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przedstawiciele Kierownictwa Służby na czele z Zastępcą Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk. Markiem Utrackim odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach, składając wieńce przed mogiłami powstańczymi – Pomnikiem "Gloria Victis" oraz kwaterą Batalionu "Pięść", którego tradycje dziedziczy SKW. Kwiaty złożyli również na grobach płk. Ignacego Matuszewskiego – współtwórcy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej i Mariana Rejewskiego – kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu Enigmy.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Marek Utracki oddał też hołd żołnierzom powstańczego batalionu "Pięść", składając kwiaty i zapalając znicze przed tablicą upamiętniającą żołnierzy poległych w natarciu na Dworzec Gdański – jednym z najważniejszych i najkrwawszych starć podczas Powstania Warszawskiego.
W dalszej części obchodów przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapalili znicze w miejscach pamięci związanych z Batalionem "Pięść" na terenie Warszawy oraz w Wierszach – położonych w Puszczy Kampinoskiej, a także Budach Zosinych, gdzie miała miejsce ostatnia bitwa Batalionu.
News News News News
22 czerwca 2020 r.
Na pamiątkę wyodrębnienia przed 100 laty kontrwywiadu ze struktur wywiadu Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego Służba Kontrwywiadu Wojskowego obchodzi swoje Święto w dniu 22 czerwca. W tym roku, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, uroczystości miały ograniczony charakter i odbywały się z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Obchody rozpoczęło uroczyste złożenie wieńca przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Macieja Materkę wraz z Zastępcami. Po złożeniu wieńca dokonano okolicznościowego wpisu do Księgi Pamiątkowej. Następnie Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie oddali cześć oficerom Wojska Polskiego zasłużonym dla kontrwywiadu: płk. Ignacemu Matuszewskiemu, współtwórcy i jednemu z Szefów Oddziału II SG WP oraz por. Marianowi Rejewskiemu, kryptologowi, "pogromcy" maszyny szyfrującej "Enigma".
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników SKW pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka.
Zwieńczeniem obchodów była uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze i funkcjonariusze SKW otrzymali akty mianowania na pierwszy stopień oficerski. W czasie uroczystości została wręczona ponadto Odznaka Honorowa SKW im. Mariana Rejewskiego.
News News News News News News News News News News
3-4 marca 2020 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zorganizowała wspólnie z Akademią Sztuki Wojennej konferencję naukową pt: Instytucje bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń.
Celem Konferencji było podjęcie rozważań nad rolą i zadaniami, jakie stoją przed instytucjami bezpieczeństwa państwa w obliczu współczesnych zagrożeń oraz wskazanie praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy w zakresie niwelowania wpływu substancji psychoaktywnych w postępowaniach administracyjnych. Konferencja była ponadto okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu zapobiegania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa.
Program obrad obejmował następujące obszary tematyczne:
  • Rola organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa.
  • Współczesne zagrożenia i możliwości ich profilaktyki.
  • Perspektywa zmian w środowisku bezpieczeństwa.
  • Doskonalenie kompetencji uczestników Konferencji w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb specjalnych, środowisk naukowych oraz instytucji zajmujących się na co dzień problematyką zagrożeń dotyczących stosowania substancji psychoaktywnych.
News News News News News News
1 marca 2020 r.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej MATERKA oraz Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Paweł BOJARSKI uczestniczyli na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa ZIOBRY w uroczystości na terenie powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w  dawnym więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Po uroczystości złożyli wieniec pod ścianą straceń, oddając hołd żołnierzom zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa.
Wzorem lat ubiegłych, Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła w tym dniu pamięć ofiar terroru komunistycznego w Wojsku Polskim w latach powojennych.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej MATERKA wraz z Zastępcami: płk. Maciejem SZPANOWSKIM, płk. Pawłem BOJARSKIM i płk. Markiem UTRACKIM złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami upamiętniającymi ofiary skazane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie.
Przed tablicami pamiątkowymi na budynku, w którym mieścił się Główny Zarząd Informacji WP, wieńce złożyli: Minister Obrony Narodowej Mariusz BŁASZCZAK wraz z Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciejem MATERKĄ i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego Markiem ŁAPIŃSKIM oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator Służb Specjalnych Mariusz KAMIŃSKI, któremu asystowali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof KOZŁOWSKI oraz Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Norbert LOBA.
W obchodach uczestniczył także ppłk Stefan PASTEWKA, kombatant Armii Krajowej, represjonowany przez Informację Wojskową w latach powojennych. Towarzyszył on uczestnikom uroczystości podczas zwiedzania Izby Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP, utworzonej w dawnej katowni stalinowskiej, gdzie przez kilka miesięcy był więziony i torturowany.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej MATERKA wziął udział w centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywających się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył nominacje na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego.
News News News News News News News News News News News News
16 stycznia 2020 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały porozumienie o współpracy. Zawarta umowa będzie skutkować m.in poszerzeniem oferty kształcenia na unikatowym kierunku studiów w AGH, jakim są Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce.
Porozumienie o współpracy AGH w Krakowie ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, otwiera nowe możliwości w zakresie badań naukowych oraz wdrożeń związanych ze sferą technologii bezpieczeństwa. Dzięki zawartej umowie uczelnia będzie mogła kształcić specjalistów studiów inżynierskich, bazując na eksperckiej wiedzy personelu SKW. Nawiązana współpraca umożliwi obustronny transfer wiedzy istotnej dla zapewnienia i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa państwa. W szczególności umowa skutkuje udziałem kadry SKW w kształceniu dydaktycznym studentów, w tym organizację wspólnych zajęć czy warsztatów. Ponadto strony zobowiązały się do realizacji projektów naukowo-badawczych z sektora cyberbezpieczeństwa.
Prorektor ds. współpracy prof. Jerzy Lis, jeden z sygnatariuszy umowy podkreśla: Współpraca ze służbą specjalną, jaką jest SKW, przyniesie wymierne korzyści studentom Akademii. Umożliwi im naukę od praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną naszego państwa. Kontrwywiad Wojskowy jest również naturalnym i jednym z bardziej prestiżowych potencjalnych pracodawców dla naszych inżynierów bezpieczeństwa informatycznego.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, płk Paweł Bojarski zaznaczył: Bardzo się cieszę, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego nawiązała współpracę z jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Mam nadzieję, że zaowocuje ona wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, ale też podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych kadry obu instytucji. Chcielibyśmy także pokazać studentom, że mogą łączyć swoją przyszłość zawodową ze służbami wojskowymi.
14 stycznia 2020 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka oraz Prorektor ds. Wojskowych Akademi Wojsk Lądowych płk dr inż. Jacek Narloch uczestniczyli w ceremonii wręczenia nagród laureatom konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską dla studentów Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019.
Celem Konkursu było promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie.
Więcej o konkursie na stronie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza KOŚCIUSZKI.
Maciej Materka Maciej Materka News Maciej Materka
30 września 2019 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków dyrektora Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Podczas ceremonii oficjalnie powitano także Stany Zjednoczone, które dołączyły do grona państw współtworzących Centrum.
W Krakowie, w obecności ministra Mariusza Błaszczaka i ministra obrony Słowacji Petera Gajdoša obowiązki na stanowisku dyrektora Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO przekazał płk Robert Bala. Przez kolejne trzy lata funkcję tę będzie sprawował Słowak płk Martin Achmović, jego dotychczasowy zastępca.
To ważna data w historii naszej współpracy w ramach NATO. Przedsięwzięcie, które prowadziliśmy razem z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji nabiera nowego wyrazu. Dołączają do nas przedstawiciele USA, a więc razem stanowimy wartość, jeżeli chodzi o Centrum Eksperckie dotyczące przeciwdziałanie aktywności obcych służb wywiadowczych. Razem jesteśmy silniejsi - powiedział minister Mariusz Błaszczak.
Minister Błaszczak w swoim wystąpieniu zwrócił także uwagę na zadania, które realizuje Centrum i jego rolę w dzisiejszym systemie bezpieczeństwa Polski, Europy i NATO.
W CEK NATO będą wykuwać się strategie i będzie okazja do wymiany doświadczeń między służbami państw NATO. (...) Te doświadczenia będą wpływały na doktrynę dotycząca kontrwywiadu państw Sojuszu – podkreślił minister Błaszczak.
Swój trzyletni okres kierowania jednym z dwóch w naszym kraju i jednocześnie jednym z ponad dwudziestu akredytowanych w NATO, wyspecjalizowanych centrów eksperckich podsumował także odchodzący dyrektor płk R. Bala.
Dziś Centrum sprawnie działa. Realizowane są różnorodne projekty we wszystkich czterech głównych obszarach naszej działalności. Grono państw współtworzących Centrum powiększyło się o nowy kraj - Stany Zjednoczone. (…) Nasza marka, zbudowana od podstaw w ciągu ostatnich trzech lat, stała się rozpoznawalna w całym sektorze wywiadu i bezpieczeństwa NATO – podkreślał w swoim przemówieniu płk Bala. Odchodzący dyrektor życzył także powodzenia swojemu następcy.
Po zakończeniu uroczystości szef SKW podziękował odchodzącemu dyrektorowi za trzyletnią pracę, wdrażaną wizję funkcjonowania międzynarodowej placówki w środowisku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, podjęte działania na rzecz rozwoju i sprawne kierowanie Centrum.
***
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. 1 lipca 2019 roku do grona państw członkowskich przystąpiły Stany Zjednoczone.
W październiku 2016 roku Dowództwo ds. Transformacji NATO z Norfolk w USA przeprowadziło audyt, który potwierdził osiągnięcie zdolności Centrum do realizacji zadań. 22 lutego 2017 CEK uzyskało akredytację Rady Północnoatlantyckiej.
Misją Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze.
Funkcję dyrektora Centrum na zmianę, podczas trwających trzy lata kadencjach, sprawują przedstawiciel polskiej lub słowackiej służby kontrwywiadu.
1 sierpnia 2019 r.
Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego wraz z Kierownictwem oddali hołd Powstańcom Warszawskim, składając kwiaty przy kwaterze Batalionu "Pięść" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego odwołuje się nie tylko do tradycji kontrwywiadu II Rzeczypospolitej, ale także Armii Krajowej. Szczególne miejsce ma w niej Batalion "Pięść". Został on sformowany w przeddzień Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu "Radosław". Uczestniczył w walkach na Woli, Starówce, następnie w Puszczy Kampinoskiej. Trzon jednostki stanowił Referat 993/W, kryptonim "Wapiennik". Był to specjalny oddział bojowy pozostający w dyspozycji kontrwywiadu AK, specjalizujący się w likwidacji zdrajców Ojczyzny – szpiegów i kolaborantów. Symbolem Batalionu była zaciśnięta pięść z wizerunkiem Polski Walczącej. Wyrażała ona wolę walki z wrogami wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
25 czerwca 2019 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego obchodziła swoje święto 22 czerwca. Tego dnia, w 1920 roku, kontrwywiad wyodrębniono ze struktur wywiadu Oddziału II Informacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.
W ramach tegorocznych obchodów święta kierownictwo Służby na czele z ministrem Maciejem MATERKĄ odwiedziło Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie oddano cześć żołnierzom powstańczego batalionu "Pięść", którego tradycje dziedziczy SKW, jak również "Sępowi" – płk. Lucjanowi WIŚNIEWSKIEMU – żołnierzowi tego batalionu. Tradycyjnie również zapalono znicze na mogiłach związanych z kontrwywiadem płk. Ignacego MATUSZEWSKIEGO, współtwórcy przedwojennego kontrwywiadu oraz por. Mariana REJEWSKIEGO, jednego z kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej ENIGMY.
W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się dalsze uroczyste obchody Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy SKW otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, a także kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
Z okazji święta Służby, Honorowi Goście - Kombatanci, decyzją Ministra Obrony Narodowej, zostali awansowani na kolejne stopnie wojskowe. Maria KOWALEWSKA, ps. "Myszka", żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, Matka Chrzestna Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego, do stopnia majora, a Stefan PASTEWKA, ps. "Jurek", powstaniec warszawski, żołnierz "Szarych Szeregów", ofiara terroru Informacji Wojskowej, do stopnia podpułkownika.
15 marca 2019 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. Stanisław Michałowski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SKW a UMCS.
Jak podkreślił Szef SKW Maciej Materka: "Nawiązujemy współpracę z czołowymi polskimi uczelniami, deklarując udział przedstawicieli Służby w promowaniu powszechnego bezpieczeństwa. Pragniemy pokazać studentom, że swoją przyszłość zawodową mogą też łączyć ze służbami wojskowymi."
Rektor UMCS zaznaczył, że jako uczelnia publiczna Uniwersytet jest otwarty na współpracę ze wszystkimi instytucjami państwa: "Porozumienie, które dziś podpisaliśmy, umożliwia przedstawienie studentom możliwości zatrudnienia w służbach. W ofercie kształcenia już mamy kierunki, których absolwenci mogą podjąć pracę w służbach wojskowych. Współpracę możemy również łączyć z naszymi badaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa oraz organizacją wspólnych ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk."
Obie strony zobowiązały się do podjęcia i rozwijania współpracy w zakresie edukacji obecnych oraz przyszłych kadr zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, a także wspólnych działań podnoszących wiedzę o możliwościach ochrony RP przed współczesnymi zagrożeniami.
Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka News
7 marca 2019 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest w dniu 7 marca 2019 r. partnerem Inspektoratu Informatyki podczas konferencji ITech Day 2019. Wydarzenie odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej na warszawskiej Pradze. Podczas konferencji poruszane będą szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa informatycznego.
Konferencja ITech Day organizowana jest przez Warszawską Grupę Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW). Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, a Inspektorat Informatyki (I2) znajduje się w gronie Partnerów Strategicznych.
1 marca 2019 r.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć ofiar terroru komunistycznego więzionych i zamordowanych przez organa Informacji Wojskowej.
Przed tablicami pamiątkowymi na budynku, w którym mieścił się Główny Zarząd Informacji WP, wieńce złożyli: Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej, Maciej Materka Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Marek Łapiński Sekretarz Stanu w MON, Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu MON oraz zaproszeni goście.
W uroczystości uczestniczyli także: kpt. Maria Kowalewska ps. "Myszka", żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, sanitariuszka podczas Powstania Warszawskiego, Matka Chrzestna sztandaru SKW, mjr Stefan Pastewka, kombatant Armii Krajowej, represjonowany przez Informację Wojskową w latach powojennych oraz sędzia Bogusław Nizieński, sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Rady do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Uczestnicy uroczystości złożyli wizytę w Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP. W dawnej katowni stalinowskiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odbyła się również specjalna lekcja historii dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie.
Maciej Materka News Maciej Materka Maciej Materka News News News News News News News News News News News News

 

 

15 lutego 2019 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SKW a UwB.
Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami, współpraca obejmować będzie w szczególności wspólne przedsięwzięcia, których głównym celem będzie podnoszenie wiedzy o możliwościach ochrony przed współczesnymi zagrożeniami państwa polskiego. Chodzi przede wszystkim o wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, ale też podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych kadry obu instytucji.
Porozumienie przewiduje m.in. możliwość prowadzenia przez przedstawicieli SKW zajęć lub szkoleń na potrzeby UwB, organizację wspólnych warsztatów czy współdziałanie przy tworzeniu programów studiów. Instytucje będą też mogły świadczyć sobie wzajemną pomoc w zakresie opracowywania publikacji naukowych i brać udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych.
Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka
13 listopada 2018 r.
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.
Uroczystość zorganizowaną przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zaszczycił obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. W swoim przemówieniu zwrócił się do obecnych na sali kombatantów: pana mjr. Stefana Pastewki, więźnia Informacji Wojskowej przy ul. Oczki w Warszawie, Pana sędziego Bogusława Nizieńskiego, żołnierza Armii Krajowej, Kawalera Orderu Orła Białego oraz Pani Zofii Romaszewskiej, działaczki opozycji demokratycznej w PRL. Ponadto pogratulował odznaczonym, podkreślając bohaterstwo polskich żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. Pan Prezydent nawiązał także do żołnierzy kontrwywiadu II Rzeczypospolitej i Armii Krajowej, której tradycje kultywuje SKW. Zwracając się do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego, podkreślił specyfikę i ogromne znaczenie ich służby i pracy dla bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pan Maciej Materka wyraził wdzięczność za przybycie na uroczystość Panu Prezydentowi oraz licznie zgromadzonym gościom. Podziękował odznaczonym za codzienną ofiarną służbę ku chwale Ojczyzny i życzył, by wciąż dawała im satysfakcję i była powodem do dumy.
Maciej Materka News Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka News Maciej Materka News
7 listopada 2018 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka oraz Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy SKW a CSŁiI.
Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami. W przemówieniach Szef SKW oraz Komendant Centrum wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę. Nadrzędnym jej celem będzie podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, które niesie współczesny świat oraz podejmowanie działań wzmacniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka News News News
18 października 2018 r.
Na strzelnicy sportowej Wojskowej Akademii Technicznej przy ulicy Galileusza, odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał  Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Robert Mucha.
W zawodach uczestniczyło 42 zawodników i zawodniczek, reprezentujących następujące służby mundurowe: ABW, AW, CBA, SOP, SWW, WAT, ŻW, SKW. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach, w których musieli się wykazać, nie tylko opanowaniem i celnym okiem, ale również dynamiczną i sprawną zmianą postawy. Ponadto w tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbyło się strzelanie kwalifikujące do uzyskania "Odznaki Strzeleckiej SKW", do której to konkurencji przystąpiła większość zawodników.
Wspaniała atmosfera oraz sportowa rywalizacja w trakcie strzelań, wyłoniła zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
Dodatkowo uczestnicy zawodów mogli wziąć udział w turnieju plenerowej gry planszowej "303". To przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej dynamiczna gra wojenna, gdzie gracze wcielają się w role pilotów RAF broniących Wielkiej Brytanii oraz atakujących niemieckich pilotów Luftwaffe. Pod czujnym okiem pani Karoliny Kolbuszewskiej z Biura Edukacji Narodowej IPN, gracze prowadzili operację wojenną na planszy nawiązującej do stołu dowodzenia RAF.
Uroczystego zamknięcia zawodów oraz wręczenia pucharów i dyplomów dokonał Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej Szpanowski w obecności przedstawiciela Wojskowej Akademii Technicznej prorektora ds. wojskowych płk. dr. inż. Artura Króla.
News News News News News News News News News News News News
16 października 2018 r.
Szef SKW Maciej Materka oraz Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Lotniczą Akademią Wojskową.
Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. W przemówieniach Szef SKW oraz Rektor-Komendant wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę. Nadrzędnym jej celem będzie podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, które niesie współczesny świat oraz podejmowania działań wzmacniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka News
3 października 2018 r.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej Szpanowski wraz z Kierownictwem Inspektoratu SKW w Gdyni złożył wieniec na grobie admirała Józefa Unruga, który dowodził bohaterską obroną Wybrzeża we wrześniu 1939 r.
Uroczystości pogrzebowe admirała oraz jego małżonki Zofii odbyły się w dniach 2–3 października 2018 r. Sprowadzone z Francji, po 45 latach od śmierci, szczątki spoczęły w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu.
News News
Admirał Józef Unrug, twórca legendy polskiej marynarki wojennej, przyszedł na świat 7 października 1884 r. w Brandenburgu k. Berlina. W początkach XX w. rozpoczął służbę w Cesarskiej (niemieckiej) Marynarce Wojennej, gdzie w czasie I wojny światowej dowodził okrętami podwodnymi. Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, rozpoczął służbę w polskim wojsku, w którym współtworzył flotę wojenną. W 1925 r. został jej dowódcą. Tuż przed wybuchem II wojny światowej awansował do stopnia kontradmirała i objął stanowisko dowódcy Floty i Obrony Wybrzeża.
Po ataku Niemiec na Polskę wsławił się bohaterską obroną Helu, który skapitulował dopiero 2 października, jako ostatnia twierdza Wojska Polskiego. Następnie dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie wykazał się niezłomną postawą odmawiając porozumiewania się w języku niemieckim i nie przyjmując proponowanego przez Niemców stanowiska w Kriegsmarine. Był więziony w kilku oflagach, gdzie był szczególnie szykanowany. Po zakończeniu wojny nie wrócił do Polski. Udał się do Wielkiej Brytanii, następnie do Maroka. Po śmierci w 1973 r. został pochowany we Francji. Jego ostatnią wolą było spoczywać obok swych żołnierzy, zrehabilitowanych ofiar zbrodni komunistycznych.
We wrześniu 2018 r., po dwuletnich staraniach władz Polski, udało się sprowadzić prochy Józefa Unruga oraz jego małżonki Zofii. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, zmarły w stopniu wiceadmirała Józef Unrug został awansowany pośmiertnie do stopnia admirała floty.
News
31 sierpnia 2018 r.
Szef SKW Maciej Materka oraz Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a Akademią Marynarki Wojennej.
Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz wydawniczych.
W krótkich przemówieniach Szef SKW oraz Rektor-Komendant wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę.
Maciej Materka Maciej Materka
22 sierpnia 2018 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka, dokonał wraz z Janem Basterem, Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawicielem Środowiska Rodzin Żołnierzy Batalionu "Pięść" Romanem Bielańskim (synem śp. Ryszarda Bielańskiego ps. "Rom"), odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania "Radosław" Batalionu "Pięść" poległym 22 sierpnia 1944 r. w natarciu na Dworzec Gdański – jednym z najważniejszych i najkrwawszych starć podczas Powstania Warszawskiego.
Tablica została odsłonięta na terenie Klubu Sportowego Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6.
Poświęcenia tablicy dokonał Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek.
W uroczystości wzięli udział i złożyli wieńce przed tablicą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojewódzkich, władz m.st. Warszawy, dowódcy wojskowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele muzeów historycznych oraz licznie przybyli przedstawiciele rodzin Żołnierzy, którzy oddali swe życie w walkach o Dworzec Gdański.
Szef SKW w przemówieniu podkreślił, że dzisiejsza uroczystość to akt szacunku i patriotycznej powinności wobec bohaterskiej postawy żołnierzy Batalionu "Pięść".
Znak Batalionu, symbol zaciśniętej pięści, na której widnieje symbol Polski Walczącej, wyrażający wolę walki z wrogami wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dziś z dumą noszą na mundurach funkcjonariusze i żołnierze SKW.
Szef SKW oddał również hołd powstańcom z Batalionu "Zośka" i "Czata 49" oraz sportowcom Polonii, walczącym podczas Powstania Warszawskiego.
News Maciej Materka Maciej Materka News News News News News News News News News News News News News
1 sierpnia 2018 r.
W Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego ppłk Marek Utracki wraz z przedstawicielami Rodzin złożyli wieńce przy kwaterze Batalionu "Pięść", którego tradycje z dumą dziedziczy i kultywuje Służba.
W hołdzie żołnierzom konspiracyjnego kontrwywiadu, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zapalono znicze pod tablicami upamiętniającymi miejsca walk Batalionu na terenie Warszawy.
News News News News
11 lipca 2018 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Maciej Materka oraz Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, zawarli porozumienie o wzajemnej współpracy. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej.
Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych.
W  krótkich przemówieniach Szef SKW oraz Rektor-Komendant wyrazili satysfakcję z zawartego porozumienia oraz nadzieję na owocną i obustronną współpracę. Nadrzędnym jej celem będzie podnoszenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom jakie niesie współczesny świat oraz podejmowania działań w celu wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Maciej Materka Maciej Materka Maciej Materka News
12 czerwca 2018 r.
W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
Sygnatariuszami porozumienia byli Jego Magnificencja Rektor UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pan Minister Maciej MATERKA.
Główne założenia umowy to m.in. rozwój wzajemnej współpracy w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych oraz wymiana doświadczeń w obszarach prowadzenia działalności edukacyjnej.
Maciej Materka Maciej Materka
2 maja 2018 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Od kilkunastu lat 2 maja obchodzimy dwa ważne święta: Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święta te mają na celu zintegrowanie Polaków wokół Ojczyzny. Święto flagi odnosi się bezpośrednio do usankcjonowania barw narodowych w 1919 roku. Celem Święta jest wzmocnienie wartości patriotycznych, jakie niosą barwy narodowe.
Flaga biało-czerwona stale towarzyszy żołnierzom Sił Zbrojnych RP podczas pełnienia służby w kraju i za granicą. Dla Polonii i Polaków za granicą (około 20 mln osób) często jest to wymierny symbol łączności z Polską. Publiczne eksponowanie flagi w dniu 2 maja wyraża dumę i radość z przynależności do Rzeczypospolitej Polskiej
News
1 marca 2018 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć Bohaterów antykomunistycznego podziemia.
Pod tablicami na budynku dawnej Informacji Wojskowej, upamiętniającymi ofiary komunistycznego terroru wieńce złożyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka oraz zaproszeni goście. Uczestnicy uroczystości złożyli wizytę w Izbie Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego w WP.
W dawnej katowni stalinowskiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego odbyła się również specjalna lekcja historii dla młodzieży szkolnej.
Na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego kolejny raz rozbłysła okolicznościowa iluminacja
Maciej Materka News News Maciej Materka News News News News News News
9 stycznia 2018 r.
Dotychczasowy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przekazał obowiązki szefa MON ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Uroczystość w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, a także w obecności kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP i kadry kierowniczej MON, odbyła na dziedzińcu Ministerstwa Obrony Narodowej.
"Mam zaszczyt przejąć dziś obowiązki ministra obrony narodowej. To obowiązek, ale i wielka odpowiedzialność. Kiedy powierzono mi misję ministra spraw wnętrzach i administracji to moim celem było odbudowanie poczucia bezpieczeństwa w Polsce. Pan minister Macierewicz przez ostatnie dwa lata dbał o to, aby Polska była bezpieczna poprzez cały szereg starań, szereg działań zakończonych dobrymi rezultatami" powiedział podczas uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
"W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliście Polskę i zmieniliście armię. (…) Dlatego, że zaczęliście zmieniać armię, mogła się także zmieniać Polska. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni, że są dumni ze swojej armii, że są dumni ze swoich córek i synów, braci i sióstr, które noszą mundury Wojska Polskiego" powiedział podczas uroczystości odchodzący ze stanowiska ministra obrony narodowej Antoni Macierewicz.
4 grudnia 2017 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek i Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podpisali umowę o wzajemnej współpracy.
Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń w obszarach prowadzenia działalności edukacyjnej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych, a także zacieśnianie wzajemnej współpracy w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej pomiędzy obiema partnerskimi instytucjami.
News News News News News News
1 listopada 2017 r.
W Dniu Wszystkich Świętych Służba Kontrwywiadu Wojskowego pamięta o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, zwłaszcza o żołnierzach Batalionu "Pięść", którego tradycje dziedziczy i kultywuje, a także o Żołnierzach Niezłomnych poległych w walce z komunistycznym oprawcą. W tym szczególnym dniu pamiętamy również o poległych, którzy oddali swe życie pełniąc służbę na misjach zagranicznych.
Przy kwaterze Batalionu "Pięść" na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, pod tablicami upamiętniającymi miejsca walk Batalionu na terenie Warszawy oraz pod pomnikiem ku czci poległych w bitwie pod Jaktorowem żołnierzy Grupy "Kampinos" w Budach Zosinych, zapłonęły symboliczne znicze wyrażające pamięć o żołnierzach konspiracyjnego kontrwywiadu, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość Polski.
News News News News News News News News
19 października 2017 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek wziął udział w ceremonii otwarcia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie. Uroczystości przewodniczyli pan Antoni Macierewicz - Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz pan Peter Gajdoš - Minister Obrony Narodowej Republiki Słowackiej. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO będzie wskazywało nowe kierunki działania służb specjalnych w naszym regionie.
"(…)dzięki trudowi, dzięki temu że był pot, łzy i przysłowiowa krew, jesteśmy dzisiaj na tej uroczystości i możemy patrzeć śmiało w przyszłość po to, żeby tworzyć bezpieczeństwo Europy, Polski, naszych państw i całego świata zachodniego(…)" – powiedział podczas uroczystości otwarcia CEK NATO Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek.
Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy współudziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Główna baza dydaktyczno-szkoleniowa oraz administracyjna CEK jest zlokalizowana w Krakowie, natomiast bazę treningową stanowi Ośrodek Szkolenia Poligonowego w miejscowości Lešt na Słowacji.
16 września 2017 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek wziął udział w spotkaniu z weteranami walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w ramach obchodów 75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystości wzięli również udział Zastępca Prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, gen. Jan Podhorski, kanclerz kapituły Orderu Orła Białego Bogusław Nizieński, weterani i żołnierze NSZ.
Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, wręczył Kombatantom odznaczenie Pro Patria. Wyróżniona nim została m.in. Maria Kowalewska ps. Myszka, Matka Chrzestna Sztandaru SKW, która 12 września z rąk Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odebrała awans do stopnia kapitana.
Zwracając się do zgromadzonych gości Szef SKW podziękował weteranom NSZ za ich niezłomność i walkę w II wojnie światowej, a także działalność antykomunistyczną. Stwierdził również, że żołnierze NSZ przez lata byli zapomniani - dopiero 26 lat po pierwszych wolnych wyborach spotykamy się w ministerialnym urzędzie. Dopiero teraz Polska niepodległa, Polska wolna oddaje Wam hołd. (…) Staramy się naprawić ten błąd. Między innymi też Służba, którą mam okazję kierować. Symbolicznym gestem było nadanie pani kapitan Marii Kowalewskiej tytułu Matki Chrzestnej nowego sztandaru.
Narodowe Siły Zbrojne zostały sformowane 20 września 1942 r. Liczyły od 80 do 100 tysięcy żołnierzy. Po Armii Krajowej były drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową.
5 września 2017 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek uczestniczył w 25. jubileuszowym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, największej imprezie tego typu w naszej części Europy.
1 sierpnia 2017 r.
W Narodowym Dniu Pamięci Powstania Warszawskiego SKW prezentuje wspomnienia Marii Kowalewskiej ps. "Myszka", sanitariuszki i uczestniczki walk sprzed 73. lat.
1 sierpnia 2017 r.
W ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek złożył wieńce przy kwaterze Batalionu "Pięść", którego tradycje dziedziczy i kultywuje Służba. Wiązanki złożono również pod tablicami upamiętniającymi miejsca walk Batalionu na terenie Warszawy, oddając cześć żołnierzom konspiracyjnego kontrwywiadu, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość Polski.
Szef SKW uczestniczył w oficjalnych uroczystościach pod pomnikiem Gloria Victis, gdzie o godzinie "W" hołd Powstańcom oddali m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
W obchodach wzięli udział także weterani walk powstańczych, żołnierze NATO (w tym Amerykanie, Brytyjczycy i Rumuni pełniący służbę w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej) oraz mieszkańcy Warszawy. Na wyjątkową uwagę zasługuje obecność na uroczystościach Pana pułkownika Kazimierza Klimczaka ps. Szron, najstarszego żyjącego uczestnika Powstania. W lutym br. skończył 103 lata.
News News News News News News News News News News News News
27 czerwca 2017 r.
Z okazji Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość, podczas której żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy cywilni SKW otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.
W ceremonii udział wzięła Matka Chrzestna Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego ppor. Maria Kowalewska, ps. "Myszka" - sanitaruszka z okresu Powstania Warszawskiego, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.
Święto Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest obchodzone 22 czerwca. Tego dnia - w 1920 roku - ze struktur wywiadu Oddziału II Informacyjnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego wyodrębniono kontrwywiad.
News News News News News News
22 czerwca 2017 r.
Film dokumentalny "Ściśle tajne - rzecz o wojskowych służbach specjalnych" w TVP Historia
22 czerwca w dniu Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego o godz. 22:40 TVP Historia wyemitowała film dokumentalny "Ściśle tajne - rzecz o wojskowych służbach specjalnych".
Dokument opowiada o okolicznościach powstania SKW w 2006 r. - po likwidacji postkomunistycznych Wojskowych Służb Informacyjnych, zadaniach wykonywanych przez Służbę w kraju i za granicą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Siłom Zbrojnym RP, a także o codziennej służbie funkcjonariuszy i żołnierzy. Wypowiadający się w filmie eksperci podkreślają wagę przeprowadzonej reformy, która doprowadziła do odbudowy skutecznych służb specjalnych, wskazując jednocześnie jak istotne jest, by ci, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej kierowali się uczciwością, sumiennością i dobrem Ojczyzny oraz jej obywateli. Film prezentuje unikalne materiały wideo zrealizowane podczas operacji kontrwywiadowczych i antyterrorystycznych przeprowadzonych przez SKW.
22 czerwca 2017 r.
Konferencja naukowa "Ignacy Matuszewski. Pułkownik. Publicysta. Antykomunista.
W Ośrodku Reprezentacyjnym MON w Helenowie odbyła się zorganizowana przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wojskowe Biuro Historyczne oraz Instytut Pamięci Narodowej konferencja naukowa pt. "Ignacy Matuszewski. Pułkownik. Publicysta. Antykomunista." Inicjatywę patronatem honorowym objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, a patronatem medialnym – miesięcznik "Polska Zbrojna".
Przed konferencją Szef SKW Piotr Bączek, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożyli kwiaty na grobach Ignacego Matuszewskiego i Henryka Floyara - Rajchmana.
Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. Honorowymi gośćmi wydarzenia byli krewni płk. Ignacego Matuszewskiego - Eleonora Perkowska oraz Tadeusz Mostowski. Zaproszeni prelegenci podczas swoich wystąpień omówili m.in. polityczną, publicystyczną, wojskową i wywiadowczą działalność Ignacego Matuszewskiego. Analizowano jego antykomunistyczną postawę oraz odniesiono się do powstańczej działalności Ewy Matuszewskiej – córki bohatera rozstrzelanej przez Niemców w 1944 r.
Po przewidzianych w programie panelach odbyła się dyskusja, w ramach której poszukiwano nowych sposobów kształtowania pamięci i edukowania o płk. Ignacym Matuszewskim.
Pułkownik Ignacy Matuszewski był politykiem, publicystą, żołnierzem i oficerem wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej. Niedługo po wybuchu II wojny światowej wraz z majorem Henrykiem Floyarem - Rajchmanem zrealizował operację przewiezienia polskiego złota do Francji. Zmarł 3 sierpnia 1946 r. w Nowym Jorku. W 2016 r. szczątki płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyara - Rajchmana zostały sprowadzone do Warszawy. Oficerowie spoczęli na Wojskowych Powązkach.
News News News News News News News News News News News News
31 maja 2017 r.
Szef SKW Piotr Bączek przebywał z wizytą na Ukrainie, podczas której spotkał się m.in. z Szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy gen. armii Wasylem Hrycakiem.
Szef SKW rozmowy rozpoczął od poruszenia sprawy zbrodni wołyńskiej. Podkreślił, że jej wyjaśnienie jest niezbędne do osiągnięcia całkowitej harmonii pomiędzy Polską a Ukrainą. Obowiązkiem polityków, historyków, świadków tej tragedii jest jej wyjaśnienie i doprowadzenie do pojednania. Jeżeli ta bolesna rana w historii Polski i Ukrainy nie zostanie wyleczona, to strony trzecie będą ją wykorzystywać, aby ponownie skłócić nasze narody - stwierdził Piotr Bączek. Strona ukraińska zapewniła o woli współpracy w rozwiązaniu tego trudnego problemu.
Ponadto Szef SBU Wasyl Hrycak podziękował stronie polskiej za wspieranie Ukrainy, która zmaga się z agresją militarną ze strony Federacji Rosyjskiej. Jak podkreślił: "Tylko razem możemy efektywnie przeciwstawić się wspólnym wyzwaniom i zagrożeniom". Szefowie SKW i SBU zgodnie stwierdzili, że wsparcie Ukrainy w przywróceniu jej integralności terytorialnej jest również polską racją stanu. Szef SKW przypomniał słowa śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane podczas wizyty w Gruzji w sierpniu 2008 r.: "Dziś Gruzja, jutro Ukraina, a  później przyjdzie czas na Polskę!"
Podczas spotkania strony omówiły kierunki i perspektywy rozwoju współpracy obu służb. Ponadto w czasie wizyty złożono wieńce i zapalono znicze przy memoriale "Niebiańskiej Sotni" oraz na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni.
News News News News News News
19 maja 2017 r.
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja żołnierze, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymali odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości Szef SKW Piotr Bączek przytoczył ważne słowa z książki Tadeusza Hołówko pt. "Oficer polski":
"Zadaniem oficera polskiego będzie dbać o to, aby polska siła obronna była zbrojna we wszystkie doświadczenia i zdobycze Zachodu, aby podstawy organizacyjne obrony kraju były oparte na mocnych fundamentach wielkiej wiedzy i pracy, a z drugiej strony oficer winien krzewić w społeczeństwie świadomość, że dziś idą te czasy, gdy cały naród musi być gotowym do czynnej walki, że dziś już nie walczą armie, lecz uzbrojone narody."
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, w dowód uznania za zaangażowanie w działalność mającą na celu upamiętnienie ofiar represji Głównego Zarządu Informacji (GZI) WP, awansował kpt. Stefana Pastewkę do stopnia majora.
Mjr Stefan Pastewka był żołnierzem "Szarych Szeregów", uczestnikiem akcji "Burza", a następnie ofiarą terroru stalinowskiej Polski. Od grudnia 1945 r. do lutego 1946 r. przebywał w areszcie śledczym GZI WP w Warszawie przy ulicy Wojciecha Oczki, powszechnie uznawanym za najcięższe miejsce odosobnienia w  atach 1944 − 1956. Wielokrotnie, w czasie licznych "przesłuchań", poddawano go torturom fizycznym oraz psychicznym. Następnie od marca 1946 r. do czerwca 1947 r. był więziony w miejscach odosobnienia prowadzonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
News News News News News News
2 maja 2017 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Biel i czerwień, polskie barwy narodowe, ułożone poziomo tworzą flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Kolory symbolizują godło państwowe, biel orła, a czerwień pole tarczy herbowej. Kolorystykę flagi państwowej usankcjonowano w 1919 r., a współcześnie, na podstawie Ustawy z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wzmocnienia wartości patriotycznych, jakie niosą barwy narodowe.
Flaga biało-czerwona stale towarzyszy żołnierzom Sił Zbrojnych RP, podczas pełnienia służby w kraju i za granicą. Publiczne eksponowanie flagi w dniu 2 maja wyraża dumę i radość z przynależności do Rzeczypospolitej Polskiej.
News
25 – 28 kwietnia 2017 r.
Zastępca Szefa SKW płk Tomasz Grudziński wraz z przewodniczącym – posłem Markiem Opiołą i członkami Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych przebywali z wizytą w Islamskiej Republice Afganistanu. W trakcie pobytu odwiedzili bazy wojskowe oraz spotkali się z personelem Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission (PKW RSM). Delegacji towarzyszyli również przedstawiciele kierownictwa Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Sił Specjalnych.
Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką misji pełnionej w strefie działań wojennych, warunkami służby oraz zadaniami realizowanymi przez żołnierzy i pracowników wojska w ramach V zmiany PKW RSM w Afganistanie. Dokonano oceny działań personelu Narodowej Komórki Kontrwywiadu, Narodowej Komórki Wywiadu oraz komponentów jednostek Wojsk Specjalnych. Delegacja spotkała się także z przedstawicielami Sił Koalicyjnych i Armii Afgańskiej.
News News News News News News News News
11 kwietnia 2017 r.
Szef SKW Piotr Bączek towarzyszył Ministrowi Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi podczas wizyty w bazie Nothing Hill w Kosowie, gdzie polscy żołnierze pełnią służbę w ramach misji Międzynarodowych Sił Pokojowych NATO.
Podczas spotkania żołnierzom wręczono medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju". W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z dowódcą KFOR gen. dyw. Giovannim Fungo i jego zastępcą gen. bryg. Christianem Reinerem.
Wizyta była również okazją do złożenia żołnierzom pełniącym służbę poza granicami kraju życzeń z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.
News News News News
9 kwietnia 2017 r.
Komunikat w sprawie odnalezionego przez SKW nagrania z 10 kwietnia 2010 r.
W ostatnich tygodniach oficerom SKW udało się uzyskać nagranie, na którym zarejestrowane zostały godziny poprzedzające odlot rządowego samolotu Tu-154 M w  dniu 10 kwietnia 2010 r. z Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie do Smoleńska.
SKW przygotowała specjalny materiał filmowy z pozyskanego nagrania ukazujący chwile, kiedy Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią i częścią delegacji przyjeżdżają na lotnisko i wsiadają do samolotu.
7 marca 2017 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość awansów oficerskich oraz wręczenia odznaczeń państwowych. Wzięli w niej udział Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek i jego zastępcy płk Tomasz Grudziński i ppłk Marek Utracki, a także m.in.: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik, Szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Andrzej Kowalski oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich.
W trakcie uroczystości Minister Obrony Narodowej mianował por. Bogusława Nizieńskiego do stopnia majora oraz pośmiertnie mjr. Lucjana Wiśniewskiego ps. "Sęp" do stopnia podpułkownika.
News News News News
3 marca 2017 r.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyło się w Belwederze uroczyste nadanie sztandaru Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. W uroczystości, obok Szefa SKW Piotra Bączka i jego zastępców – płk. Tomasza Grudzińskiego i ppłk. Marka Utrackiego, wzięli udział również m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk, Szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Andrzej Kowalski. Prezydenta RP Andrzeja Dudę reprezentował Sekretarz Stanu Paweł Soloch.
Szef SKW Piotr Bączek w swym przemówieniu podkreślił, że pozytywnym skutkiem długiego oczekiwania na sztandar jest uroczystość przypadająca w czasie, kiedy czcimy pamięć bohaterskich żołnierzy powojennego podziemia zbrojnego niepodległościowego. Były Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński w liście skierowanym uczestników uroczystości podkreślił rolę sztandaru jako symbolu i odwołania do najwyższych wartości, jakimi powinna się kierować Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
Przedstawiciele zaproszonych gości, Szef SKW Piotr Bączek, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich i reprezentanci żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników SKW wbili uroczyście gwoździe pamiątkowe w drzewiec sztandaru oraz dokonali wpisu do księgi pamiątkowej. Honorowym gościem uroczystości była ppor. Maria Kowalewska, ps. "Myszka", sanitariuszka w czasie Powstania Warszawskiego, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, która jest Matką Chrzestną Sztandaru Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
NewsNews News News NewsNews
2 marca 2017 r.
W dniu przekazania sztandaru ppor. Maria Kowalewska wręczyła Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego pamiątkowe wydawnictwo zatytułowane "Wspomnienia toruńskich kombatantów". Publikacja zawiera opowieści autobiograficzne kilkanaściorga weteranów, w tym ppor. Marii Kowalewskiej. Opowiada ona o okupacyjnych dziejach swojej rodziny, ale przede wszystkim o działalności konspiracyjnej w Narodowych Siłach Zbrojnych oraz służbie sanitariuszki i łączniczki podczas Powstania Warszawskiego.
1 marca 2017 r.
Materiał filmowy SKW z obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, oddał hołd ofiarom terroru komunistycznego więzionym, maltretowanym i zamordowanym przez Informację Wojskową. Przed dawną siedzibą Głównego Zarządu Informacji WP, kierownictwo SKW złożyło wieńce oraz zapaliło znicze. W uroczystości wzięli udział m.in: minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Sędzia Sądu Najwyższego Bogusław Nizieński oraz przedstawiciele Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojskowego Biura Historycznego.
News News
Tradycyjnie przed tablicami memoratywnymi znajdującymi się na fasadzie budynków u zbiegu ul. Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego oraz przy ul. Koszykowej kwiaty złożyli także przedstawiciele władz dzielnicy Ochota oraz były więzień aresztu pan kpt. Stefan Pastewka, który podzielił się wspomnieniami o swych tragicznych doświadczeniach. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele nauczycieli wraz z młodzieżą. Po złożeniu kwiatów, młodzież zwiedziła Izbę Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego oraz wzięła udział w lekcji muzealnej poprowadzonej przez ministra Antoniego Macierewicza. Na zakończenie spotkania minister dokonał wpisu do księgi pamiątkowej znajdującej się w Izbie Pamięci.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową na murze dawnego aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej, oddając hołd żołnierzom zamordowanym przez Urząd Bezpieczeństwa.
News News
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wziął udział w uroczystym Apelu Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się wieczorem przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m. in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.
News News News News
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowała iluminację świetlną upamiętniającą bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. W tym roku na fasadzie dawnej siedziby Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, widniały wizerunki gen. Emila Fieldorfa „Nila” oraz Danuty Siedzikówny „Inki”. Ponadto na budynku wywieszono baner z kotwicą Polski Walczącej na tle barw narodowych. Symbol ten przypomina, że Żołnierze Wyklęci byli kontynuacją Polskiego Państwa Podziemnego.
News News
25 stycznia 2017 r.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Marek Utracki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego "Gryfa". Mszy żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której uczestniczyli także Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, przewodniczył biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. Janusz Brochwicz-Lewiński był żołnierzem Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził obroną Pałacyku Michlera na Woli. Zawsze mając dobro Ojczyzny na pierwszym miejscu, przez lata okupacji zajmował się pracą wywiadowczą. Po zakończeniu wojny, ciężko ranny, przebywał w obozach. Finalnie trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie jego dowódcy zalecili mu zdobycie dobrego wykształcenia wojskowego oraz pracę na rzecz aliantów - Brytyjczyków lub Amerykanów. W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński w uznaniu zasług awansował "Gryfa" do stopnia generała brygady. Prezydent Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza mianował go pośmiertnie na stopień generała dywizji.
News NewsNews News
24 stycznia 2017 r.
Przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych majora Lucjana Wiśniewskiego ps. Sęp.
Major Lucjan Wiśniewski był jednym z ostatnich kombatantów - żołnierzy Batalionu "Pięść" Zgrupowania "Radosław" Armii Krajowej, do którego dziedzictwa odwołuje się Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego miały miejsce uroczystości przekazania tradycji Batalionu oraz kopii Sztandaru.
Major Lucjan Wiśniewski wraz ze zmarłym niedawno plut. pchor. Ryszardem Bielańskim byli żołnierzami kontrwywiadu KG AK (Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Referat 993/W). Brali udział m.in. w jednej znajwiększych akcji Referatu 993/W - słynnej "Akcji za Kotarą".
Lucjan Wiśniewski wziął także udział odbiciu rannego żołnierza AK ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz likwidacji konfidenta Gestapo przy ulicy Wojciecha Oczki.
W czasie Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy Batalionu Specjalnego (sformowanego z komórek kontrwywiadu KG AK), który prowadził przez Wolę, Stare Miasto, Żoliborz i Kampinos. W czasie walk ranny. Przewodniczył środowisku kombatantów Batalionu "Pięść".
News News News News
10 grudnia 2016 r.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pożegnalne płk dypl. Ignacego Matuszewskiego i mjr Henryka Floyar-Rajchmana. Po wystawieniu trumien z doczesnymi szczątkami bohaterów została odprawiona uroczysta msza pogrzebowa. Bohaterowie spoczęli w kwaterze Żołnierzy 1920 roku na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, obecny był także Zastępca Szefa SKW płk Tomasz Grudziński.
Płk Ignacy Matuszewski powrócił do Kraju po 70 latach od śmierci, a mjr Henryk Floyar-Rajchman - 65 lat po śmierci. Ich rozłąka z ojczyzną trwała jednak dłużej. 77 lat minęło od chwili kiedy Oficerowie opuścili Polskę podejmując się misji ratowania polskiego skarbu narodowego. Spoczęli w Ojczyźnie dzięki staraniom powołanego przez Ministra Obrony Narodowej Komitetu Honorowego ds. Sprowadzenia Szczątków.
News News News News
8 października 2016 r.
Jednym z wydarzeń uświetniających jubileusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego była Konferencja Naukowa pt. "Kontrwywiad wojskowy w Polsce. Historia i współczesność", zorganizowana wspólnie z Wojskowym Biurem Historycznym dnia 8 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Otwarcie konferencji zaszczycił obecnością Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz - pierwszy Szef SKW. W inauguracyjnym wystąpieniu mówił m.in.: Chciałbym zwrócić uwagę na symbolikę znaku Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w barwy Rzeczypospolitej wpisany jest znak Polski Walczącej – to świadoma decyzja z 2006 roku, by zakorzenić SKW w tradycji Armii Krajowej i po to, aby przypomnieć o szczególnych cechach kontrwywiadu – jest to służba walcząca i ten element postawy aktywnej chciałbym podkreślić.
W Konferencji wzięło udział liczne grono historyków specjalizujących się w badaniu dziejów polskich służb specjalnych. Wygłoszone referaty dotyczyły historii kontrwywiadu wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym, II wojnie światowej, okresie Polski Ludowej i współczesności.

News News News News
Z okazji 10 rocznicy powstania Służby Kontrwywiadu Wojskowego wydany został specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W Biuletynie, który powstał we współpracy z ŚZŻAK, prezentowane są referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. "Kontrwywiad wojskowy w Polsce. Historia i współczesność", zorganizowanej wspólnie z Wojskowym Biurem Historycznym. w kilkunastu artykułach zaprezentowana została historia kontrwywiadu wraz z najbardziej znanymi akcjami oraz postaciami.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, dziedzicząc tradycje żołnierzy Batalionu "Pięść" chciała poprzez publikację poświęconą wydarzeniom historycznym pokazać jak ważna jest ciągłość państwowa oraz odwoływanie się do najlepszych wzorców w naszej historii. Przybliżając żołnierzy II RP, którzy walczyli o Polskę przez 6 długich lat okupacji, a potem część z nich jako Niezłomni podjęła walkę z sowieckim okupantem SKW chce przywracać pamięci Bohaterów, którzy mieli być zapomniani.
Biuletyn w wersji elekronicznej jest dostępny na stronie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
News News
3 października 2016 r.
"Taka będzie armia, jacy będą polscy oficerowie." Tymi słowami Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zainaugurował rozpoczęcie roku akademickiego w nowo utworzonej Akademii Sztuki Wojennej. W uroczystości wziął udział Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki.

Dzięki staraniom Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz Wiceministra prof. Wojciecha Fałkowskiego dawna Akademia Obrony Narodowej została przekształcona w Akademię Sztuki Wojennej. Tym samym nawiązano do tradycji powstałej w 1919 r. Wyższej Szkoły Wojennej. W trakcie inauguracji roku akademickiego minister Antoni Macierewicz uroczyście wręczył indeksy studentom pierwszego roku. Następnie Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Kazimierza Sosnkowskiego, dr hab. Sławomir Cenckiewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Geneza Ludowego Wojska Polskiego". Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji pracowników i studentów uczelni.

News NewsNews News
2 października 2016 r.
Powołana dnia 1 października 2006 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego obchodzą w  2016 roku dziesiątą rocznicę działalności. Z tej okazji odbyły się obchody, w których obok Szefa SKW Piotra Bączka i Szefa SWW gen. bryg. Andrzeja Kowalskiego, wziął udział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.
Podczas uroczystej mszy świętej Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz skierował do zebranych m.in. następujące słowa: "Wasza misja, Szanowni Kontrwywiadowcy i Wywiadowcy, ma charakter dyskretny, a nawet tajemny. Wasza formacja stawia na ostrożność i czujność. Tego rodzaju postawa wymaga szczególnego hartu ducha, wyjątkowej dyscypliny, niemal częstego zapominania o sobie, swoistego zaparcia się siebie."
Z okazji jubileuszu Szefowie SKW i SWW otrzymali szereg listów gratulacyjnych od przedstawicieli władz państwowych i kościelnych.
17 września 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, członkowie Federacji Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939" i Związku Sybiraków.
Minister Antoni Macierewicz w przemówieniu wygłoszonym do zebranych przed Pomnikiem "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie" przypomniał, że: "17 września 1939 roku jest symbolem militarnego dążenia dwóch potęg i zgody tej części świata, która milczała w obliczu tego, że oto wielki, historyczny naród w środku Europy był na oczach tego świata skazywany na zagładę (...) Nic nie zrozumiemy ztej daty jeżeli nie będziemy pamiętali, że bez zmowy Hitlera i Stalina nie byłoby nigdy II wojny światowej (...)". Tym samym Minister nawiązał do IV rozbioru Polski, który de facto został potwierdzony paktem pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRS zawartym 23 sierpnia 1939 roku, zwanym Paktem Ribbentrop-Mołotow.
News News News News
1 września 2016 r.
Przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach brali udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki. Podczas ceremonii delegacje władz państwowych, parlamentarzystów, kombatantów oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli wieńce i zapalili znicze pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Wcześniej Prezydent i Minister Obrony Narodowej złożyli wiązanki kwiatów na Cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte. Po zakończeniu uroczystości rocznicowych Prezydent Andrzej Duda i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz spotkali się z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej oraz żołnierzami 3. Flotylli Okrętów.
News News News News
31 sierpnia 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, a także Ministrowie Antoni Macierewicz oraz prof. Wojciech Fałkowski uczestniczyli w uroczystym spotkaniu, które odbyło się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas spotkania Szef MON otrzymał honorowy medal zokazji 40. rocznicy powstania KOR-u.
Gdy patrzę dziś na tę salę, to poza wszystkimi przywitanymi gośći, nie mogę nie wzruszyć się, patrząc na twarze Kornela Morawieckiego, Andrzeja Kołodzieja, Joanny Dudy-Gwiazda, Ciebie Andrzeju… Wojtka Fałkowskiego, Piotra Naimskiego, Bogdana Borusewicza - tych wszystkich, którzy wówczas w latach 70-tych i 80-tych, w czasach mojej młodości, podnieśli głowę, by kontynuować walkę o niepodległość. Walkę w tym kształcie, jaki zadali jej pracownicy, robotnicy (…) Chylę głowę za to, że przetrwaliście najtrudniejsze lata, które nastąpiły po 1989 roku, w których mieliście być oddani nie do muzeum, ale nawet na złom. Solidarność miała pójść do kąta, bo przeszkadzała tym, którzy chcieli kontynuować wyzysk komunistyczny w nowych formach i kształtach - mówił Minister Antoni Macierewicz
News News News News
15 sierpnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystości patriotyczno-religijnej zokazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po uroczystym Apelu Pamięci złożono kwiaty i wieńce przed "Bratnią mogiłą bohaterów Kaniowczyków poległych za Ojczyznę w roku 1920".
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że: "Nie sposób zrozumieć Cudu nad Wisłą - jego wielkości i niezwykłości, jeśli się nie pamięta, że stawką ówczesną było samo istnienie państwa i narodu polskiego".
News NewsNews NewsNews News
12−13 sierpnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek przebywał wraz z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem z wizytą w Kuwejcie, gdzie odwiedził polskich żołnierzy biorących udział w misji stabilizacyjnej. Podczas spotkania omówiono tematy związane z zadaniami realizowanymi przez żołnierzy.
Misją Polskiego Kontyngentu Wojskowego OIR (Operation Ingerent Resolve) w Kuwejcie jest prowadzenie rozpoznania lotniczego na rzecz sił koalicji międzynarodowej, realizującej zadania przeciw tzw. państwu islamskiemu.
News News News News News News
5 sierpnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek uczestniczył w uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Aktu promocji w obecności Wiceministra Obrony Narodowej prof. Wojciecha Fałkowskiego dokonał i Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Michał Sikora oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jan Dziedzic. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.
News News News News
3 sierpnia 2016 r.
3 sierpnia 2016 r. odbyła się specjalna konferencja Komitetu Honorowego ds. sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie prochów płk Ignacego Matuszewskiego i mjr Henryka Floyar-Rajchmana. W konferencji udział wzięli: Wiceminister Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski, Szef SKW Piotr Bączek, Szef SWW gen. Andrzej Kowalski, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Prezes PWPW Piotr Woyciechowski. Okazją do zorganizowania konferencji była 70. rocznica śmierci płk Ignacego Matuszewskiego, który był współtwórcą II Oddziału Naczelnego Dowództwa. We wrześniu 1939 r. kierował ewakuacją polskiego złota. W akcji tej uczestniczył również mjr Henryk Floyar-Rajchman. Podczas konferencji zaprezentowane zostały projekty banknotu okolicznościowego z zwizerunkiem płk Ignacego Matuszewskiego i grafiki z podobizną Henryka Floyar-Rajchmana.
News News News News
1 sierpnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki oraz oficerowie SKW wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 72. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godz. 17.00 - w Godzinę "W" - Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Kierownictwo SKW uhonorowali Powstańców pod pomnikiem Gloria Victis, gdzie minutą ciszy uczczono pamięć poległych. W ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania na budynku SKW wywieszono okolicznościowy baner upamiętniający walki o niepodległą Polskę. Kultywując tradycje kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego sprawuje honorowy patronat nad kwaterą żołnierzy Batalionu "Pięść" na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Kierownictwo SKW oddaje cześć żołnierzom konspiracyjnego kontrwywiadu, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość Polski.
News NewsNews News News News
27 lipca 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył wraz z delegacją Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowództwa Sił Zbrojnych RP w uroczystym powitaniu Ojca Świętego Franciszka na Zamku Królewskim na Wawelu. Podczas wizyty w Krakowie Szef SKW spotkał się zespołami odpowiedzialnymi za działania zabezpieczające Światowe Dni Młodzieży, które są wydarzeniem skupiającym gości i pielgrzymów przybyłych do Polski z prawie dwustu państw.
News NewsNews News
17 lipca 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki uczestniczył w uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski 105 żołnierzy rezerwy, która odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystościach zorganizowanych przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP. Minister Antoni Macierewicz powiedział w swoim przemówieniu m.in.: "Gratuluję przejścia tej trudnej drogi, która was do tego doprowadziła. Gratulacje za determinację i poświęcenie jakiego było trzeba, aby dojść do tego pierwszego stopnia oficerskiego. Jest to wielkie zobowiązanie. Daliście temu wyrazw przysiędze. Przysięgaliście stać na straży niepodległości i sprawiedliwości Polski, naszej Ojczyzny. To wielki zaszczyt i wielki obowiązek".
NewsNews News News<
13 lipca 2016 r.
W Belwederze odbyła się uroczystość nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W uroczystości wzięli udział: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Wiceminister Bartłomiej Grabski i Szef SKW Piotr Bączek. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentowała Minister Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.
NewsNews News News
8−9 lipca 2016 r.
W Warszawie trwa szczyt Państw-Członków Paktu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie to wymaga zapewnienia szczególnych środków bezpieczeństwa, ponieważ uczestniczą w nim przywódcy państw członkowskich z Prezydentem Stanów Zjednoczonych na czele. Za zabezpieczenie Szczytu NATO odpowiadają m.in. funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News
22 czerwca 2016 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego obchodzi swoje święto. Tę datę wybrano na pamiątkę wydzielenia służby kontrwywiadowczej z Oddziału II Naczelnego Wodza. Już 96 lat temu dostrzeżono, że praca kontrwywiadowcza różni się od zadań wywiadowczych, dlatego powstała Sekcja VII Defensywy podporządkowana bezpośrednio Szefowi Oddziału II Naczelnego Wodza. Do zadań prekursora dzisiejszej Służby należało organizowanie i prowadzenie działalności kontrwywiadowczej na terenach frontowych, nadzorowanie osób podejrzanych o szpiegostwo i działalność wywrotową, a przede wszystkim rozpoznanie aktywności wrogich Polsce służb wywiadowczych.
News News
6 czerwca 2016 r.
Z inicjatywy Szefa SKW Piotra Bączka odbyła się uroczystość nadania Sali Reprezentacyjnej SKW imienia śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
W uroczystości, obok kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz członkowie kierownictwa MON, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Minister Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu wspominał czas, kiedy Prezydentem RP był śp. Lech Kaczyński. Przypomniał też początek funkcjonowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego: pamiętam jak byli dumni, gdy dostawali z rąk Prezydenta RP pierwsze stopnie oficerskie w Muzeum Powstania Warszawskiego, które przecież właśnie Jemu zawdzięczamy i które przez Niego zostało wybrane jako miejsce szczególne dla SKW. To wszystko tworzy zespół symboli historii, pamięci, to jest fundamentem zobowiązania, jakie ta służba i my wszyscy przyjęliśmy, aby tę misję do końca wykonać i wykonamy.
NewsNewsNews
29 maja 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki uczestniczył w centralnych obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza powstało Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jest to miejsce, gdzie odbywają się spotkania weteranów oraz konferencje i wystawy przybliżające udział polskich Sił Zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na świecie od zakończenia II wojny światowej po współczesność.
News
16 maja 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył w centralnych obchodach 25. rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Małgorzaty w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Na sądeckim Rynku odbył się uroczysty apel, a następnie defilada i prezentacja musztry paradnej oraz pokaz działań funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań SG.
News News
13 maja 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystej inauguracji budowy bazy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce. Uczestniczący w spotkaniu goście (Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej RP Antoni Macierewicz, Zastępca Sekretarza Obrony USA Robert Work, Minister Obrony Rumunii Mihnea Ioan Motoc, Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski, Asystent Sekretarza Generalnego NATO Patrick Auroy oraz przedstawiciele władz państwowych RP) zgodnie potwierdzili, iż celem budowy systemu obrony przeciwrakietowej jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
News News News News News News
3 maja 2016 r.
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości nominacji oficerskich oraz wręczenia odznaczeń państwowych. W uroczystości wzięli udział Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Przed uroczystością Pani Premier w towarzystwie Ministrów złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.
News News News News
Mija już 225 lat od uchwalenia drugiej w dziejach świata ustawy zasadniczej. W uroczystościach obchodów święta Konstytucji 3 Maja uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier, Minister Obrony Narodowej oraz członkowie rządu i parlamentarzyści. W czasie uroczystości prezydent RP Andrzej Duda uhonorował 6 osób Orderami Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie otrzymali: Wanda Półtawska, Zofia Romaszewska, Irena Szewińska, prof. Michał Kleiber, Michał Lorenc i Bronisław Wildstein.
News News News News News News
25 kwietnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek wziął udział w dorocznej odprawie kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Jest to najwyższe rangą przedsięwzięcie gromadzące na konsultacjach osoby odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Podczas odprawy dokonuje się podsumowania realizacji dotychczasowych zadań oraz określa priorytety przyszłych działań. W związku z organizacją przez Polskę Szczytu Przywódców Państw NATO podczas tegorocznej odprawy skupiono się na zagadnieniach związanych z planowanym szczytem.
News News News News
24 kwietnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek oraz Zastępca Szefa ppłk Marek Utracki uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. płk Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", na których obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych. Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: "Dziś, po 65 latach, poprzez odnalezienie doczesnych szczątków pana pułkownika, poprzez pamięć o bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych, poprzez państwowe uroczystości pogrzebowe – przywracamy godność Polsce". Minister Antoni Macierewicz podkreślił: "Oddaję cześć i chwałę tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Beznich, bez całego tego wysiłku i determinacji nie byłoby Polski. I właśnie dlatego stoi tutaj polskie wojsko".
News News News News News News
22 kwietnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek odczytał specjalny list Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z okazji święta 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka". Uroczystości rozpoczęły się na dziedzińcu pałacu Biskupów Warmińskich mszą św. celebrowaną przez ks. biskupa gen. bryg. Józefa Guzdka. Po nabożeństwie na placu Wolności odbył się apel. Gośćmi honorowymi byli podkomendni legendarnego majora "Łupaszki" z V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – płk Lidia Lwow-Eberle, kpt Józef Rusak i  por. Lucjan Deniziak.
News News News News
10 kwietnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył w wizycie Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w Afganistanie. W skład delegacji weszli m.in. prof. Sławomir Cenckiewicz, gen. Marek Tomaszycki, gen. Piotr Patalong. Następnego dnia odbyło się spotkanie z żołnierzami III zmiany PKW RSM Afganistan.
News News News News
10 kwietnia 2016 r.
W związku z obchodami 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej, na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego, na rogu ulic Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego, została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca ofiary katastrofy samolotu TU - 154M. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Iluminacja przedstawia znak Sił Powietrznych przyozdobiony żałobnym kirem. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News
24 marca 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystości w Akademii Obrony Narodowej, podczas której Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył nowego rektora-komendanta AON. Został nim podpułkownik Ryszard Parafianowicz. Minister Obrony jednocześnie awansował Ryszarda Parafianowicza do stopnia pułkownika.
News News
18 marca 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek uczestniczył w spotkaniu polskiej delegacji, pod przewodnictwem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, z grupą amerykańskich senatorów z Komisji ds. wywiadu. Stronę polską reprezentowali ponadto: Szef Służby Wywiadu Wojskowego płk Andrzej Kowalski oraz Wiceministrowie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki i Tomasz Szatkowski. W składzie amerykańskiej delegacji znalazł się Przewodniczący Komisji Richard M. Burr wraz z czterema członkami Senatu Stanów Zjednoczonych. Tematami rozmów były: ocena zagrożeń związanych z polityką Federacji Rosyjskiej, wymiana poglądów w zakresie Szczytu NATO, współpraca wywiadowcza oraz zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.
News News
16 marca 2016 r.
Szef SKW wziął udział w specjalnej naradzie Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Szczytu NATO pod przewodnictwem Ministra Obrony Narodowej. Podczas narady przyjęto uchwałę normującą prace Zespołu.
News News
11 marca 2016 r.
Z okazji 17. rocznicy wstąpienia Polski do NATO Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w okolicznościowej konferencji zorganizowanej przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do uczestników spotkania list, który odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. "Po siedemnastu latach od wstąpienia naszego kraju do NATO przekonujemy się jeszcze dobitniej jak doniosły i niezbędny był to akt dla bezpieczeństwa Polski" – napisał w liście Prezydent Andrzej Duda. Minister Obrony Narodowej w trakcie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie zaplanowanego na lipiec 2016 r. szczytu NATO w Warszawie, który, może zmienić charakter obecności Polski w NATO.
1 marca 2016 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego w 2010 roku decyzją Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć Bohaterów antykomunistycznego podziemia. Ostatni z Niezłomnych - sierżant Józef Franczak "Lalek" został zamordowany przez komunistów 19 lat po zakończeniu II wojny światowej - w 1963 roku.
Na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja. 29 lutego 2016 roku w przeddzień święta, pod tablicami upamiętniającymi ofiary komunistycznego terroru złożono kwiaty, a także zapalono znicze.
Hołd Bohaterom oddali: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, delagacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
W dawnej katowni stalinowskiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego odbyła się specjalna lekcja historii dla młodzieży z udziałem zaproszonych gości.
marzec 2016 r.
Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyła się uroczystość awansów oficerskich oraz wręczenia odznaczeń państwowych. Wzięli w niej udział m.in. Minister – Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Szef Służby Wywiadu Wojskowego płk Andrzej Kowalski oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich.
News News News News NewsNews
29 lutego 2016 r.
W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", na budynku, w którym mieściła się siedziba byłego Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego w Warszawie została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca "Żołnierzy Wyklętych". Iluminacja przedstawia postacie pułkownika Witolda Pileckiego oraz pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News
23 lutego 2016 r.
Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz dokonał uroczystego wręczenia nominacji nowym szefom służb: Służby Kontrwywiadu Wojskowego Panu Piotrowi Bączkowi oraz Służby Wywiadu Wojskowego Panu płk Andrzejowi Kowalskiemu. Szefowie wojskowych służb zostali powołani w dniu 19 lutego br. na wniosek Ministra Obrony Narodowej przez Panią Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło. Piotr Bączek pełnił obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od 19 listopada 2015 r.
News News News News
22 stycznia 2016 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zawarły porozumienie dotyczące współpracy naukowo–historycznej. Celem porozumienia jest popularyzacja wiedzy historycznej o działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, a także budowa etosu Służby, promowanie patriotyzmu i kształtowanie postaw propaństwowych wśród młodzieży.
News News News News News News