Nabór do służby
Osoby zainteresowane podjęciem służby lub pracy w SKW, proszone są o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
SKW ul. Oczki 1, 00-909 Warszawa 60
lub drogą mailową:
rekrutacja@skw.gov.pl
SKW zastrzega sobie odpowiedź jedynie na wybrane aplikacje.
Przyjęcie kandydata do służby w SKW następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego więcej >>
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego więcej >>