Nabór do służby
Osoby zainteresowane podjęciem służby lub pracy w SKW, proszone są o nadesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. Oczki 1,
00-909 Warszawa 60
lub drogą mailową:
rekrutacja@skw.gov.pl
SKW zastrzega sobie odpowiedź jedynie na wybrane aplikacje
Ogłoszenie
Ogłoszenie
Przyjęcie kandydata do służby w SKW następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:
 • przyjęcie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SKW;
 • w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w SKW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o czynności mające na celu sprawdzenie przydatności kandydata do służby na takim stanowisku, w tym o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec żołnierzy ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego więcej >>
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego więcej >>
Ogłoszenia
Informujemy, że SKW poszukuje kandydatów do służby na stanowiska ochrony obiektów, urządzeń i mienia.
Wymagania minimalne:
 • wykształcenie średnie;
 • dobry stan zdrowia fizycznego;
 • zainteresowania sportowe, np. sporty walki;
 • predyspozycje do pracy w zespole;
 • gotowość do stałego doskonalenia zawodowego, szkolenia;
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie;
 • dyspozycyjność;
 • znajomość problematyki ochrony fizycznej;
 • umiejętność posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadzi nabór kandydatów na stanowiska pomocnicze o nw. kwalifikacjach:
 • konserwator,
 • hydraulik,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • tokarz,
 • frezer,
 • elektryk,
 • personel sprzątający,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna.
Do głównych zadań osób zatrudnionych będzie należało:
 • nadzór i dbanie o prawidłowe funkcjonowanie i użytkowanie urządzeń i budynków,
 • dbanie o porządek w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz sanitarnych,
 • naprawa instalacji wewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych),
 • wykonywanie drobnych prac remontowych,
 • usuwanie bieżących usterek,
 • rozwiązywanie problemów technicznych,
 • utrzymanie sprawności wyposażenia,
 • przygotowywanie posiłków, obsługa uroczystości,
 • wykonywanie innych czynności i prac w ramach posiadanych kwalifikacji.
Oferujemy:
 • podjęcie pracy w instytucji państwowej umożliwiającej szerokie możliwości rozwoju,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wymagania:
 • mile widziane doświadczenie w pracach konserwacyjnych oraz związanych z utrzymaniem obiektów,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży gastronomicznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna,
 • umiejętność komunikacji i współpracy z innymi pracownikami,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) na adres: rekrutacja@skw.gov.pl
SKW zastrzega sobie odpowiedź jedynie na wybrane aplikacje.