WYDARZENIA
10 kwietnia 2016 r.
W związku z obchodami 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej, na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego, na rogu ulic Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego, została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca ofiary katastrofy samolotu TU - 154M. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Iluminacja przedstawia znak Sił Powietrznych przyozdobiony żałobnym kirem. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News
29 lutego 2016 r.
W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", na budynku gdzie mieściła się siedziba byłego Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego w Warszawie (na rogu ulicW. Oczki i T. Chałubińskiego) została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca pamięć "Żołnierzy Wyklętych". Iluminacja przedstawia historyczne postacie pułkownika Witolda Pileckiego oraz pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Całość iluminacji funkcjonować będzie do dnia 1 marca br. do północy.
News News News News
22 stycznia 2016 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zawarły porozumienie dotyczące współpracy naukowo–historycznej. Celem porozumienia jest popularyzacja wiedzy historycznej o działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, a także budowa etosu Służby, promowanie patriotyzmu i kształtowanie postaw propaństwowych wśród młodzieży.
News News News News News News