WYDARZENIA
25 stycznia 2017 r.
Zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Marek Utracki uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego "Gryfa". Mszy żałobnej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której uczestniczyli także Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, przewodniczył biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek. Janusz Brochwicz-Lewiński był żołnierzem Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził obroną Pałacyku Michlera na Woli. Zawsze mając dobro Ojczyzny na pierwszym miejscu, przez lata okupacji zajmował się pracą wywiadowczą. Po zakończeniu wojny, ciężko ranny, przebywał w obozach. Finalnie trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie jego dowódcy zalecili mu zdobycie dobrego wykształcenia wojskowego oraz pracę na rzecz aliantów - Brytyjczyków lub Amerykanów. W 2008 r. prezydent Lech Kaczyński w uznaniu zasług awansował "Gryfa" do stopnia generała brygady. Prezydent Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza mianował go pośmiertnie na stopień generała dywizji.
News NewsNews News
24 stycznia 2017 r.
Przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych kapitana Lucjana Wiśniewskiego ps. Sęp.
Kapitan Lucjan Wiśniewski był jednym z statnich kombatantów - żołnierzy Batalionu "Pięść" Zgrupowania "Radosław" Armii Krajowej, do którego dziedzictwa odwołuje się Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego miały miejsce uroczystości przekazania tradycji Batalionu oraz kopii Sztandaru.
Kapitan Lucjan Wiśniewski wraz ze zmarłym niedawno plut. pchor. Ryszardem Bielańskim byli żołnierzami kontrwywiadu KG AK (Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Referat 993/W). Brali udział m.in. w jednej znajwiększych akcji Referatu 993/W - słynnej "Akcji za Kotarą".
Lucjan Wiśniewski wziął także udział odbiciu rannego żołnierza AK ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz likwidacji konfidenta Gestapo przy ulicy Wojciecha Oczki.
W czasie Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy Batalionu Specjalnego (sformowanego zkomórek kontrwywiadu KG AK), który prowadził przez Wolę, Stare Miasto, Żoliborz i Kampinos. W czasie walk ranny. Przewodniczył środowisku kombatantów Batalionu "Pięść".
News News News News
10 grudnia 2016 r.
W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pożegnalne płk dypl. Ignacego Matuszewskiego i mjr Henryka Floyar-Rajchmana. Po wystawieniu trumien z doczesnymi szczątkami bohaterów została odprawiona uroczysta msza pogrzebowa. Bohaterowie spoczęli w kwaterze Żołnierzy 1920 roku na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, obecny był także Zastępca Szefa SKW płk Tomasz Grudziński.
Płk Ignacy Matuszewski powrócił do Kraju po 70 latach od śmierci, a mjr Henryk Floyar-Rajchman - 65 lat po śmierci. Ich rozłąka z ojczyzną trwała jednak dłużej. 77 lat minęło od chwili kiedy Oficerowie opuścili Polskę podejmując się misji ratowania polskiego skarbu narodowego. Spoczęli w Ojczyźnie dzięki staraniom powołanego przez Ministra Obrony Narodowej Komitetu Honorowego ds. Sprowadzenia Szczątków.
News News News News
6 grudnia 2016 r.
Materiał filmowy SKW z zatrzymania Piotra C.
8 października 2016 r.
Powołana dnia 1 października 2006 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego obchodzi w 2016 roku dziesiątą rocznicę działalności. Jednym zwydarzeń uświetniających jubileusz była Konferencja Naukowa pt. "Kontrwywiad wojskowy w Polsce. Historia i współczesność", zorganizowana wspólnie z Wojskowym Biurem Historycznym dnia 8 października w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Otwarcie konferencji zaszczycił obecnością Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz - pierwszy Szef SKW. W inauguracyjnym wystąpieniu mówił m.in.: Chciałbym zwrócić uwagę na symbolikę znaku Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w barwy Rzeczypospolitej wpisany jest znak Polski Walczącej – to świadoma decyzja z 2006 roku, by zakorzenić SKW w tradycji Armii Krajowej i po to, aby przypomnieć o szczególnych cechach kontrwywiadu – jest to służba walcząca i ten element postawy aktywnej chciałbym podkreślić.
W Konferencji wzięło udział liczne grono historyków specjalizujących się w badaniu dziejów polskich służb specjalnych. Wygłoszone referaty dotyczyły historii kontrwywiadu wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym, II wojnie światowej, okresie Polski Ludowej i współczesności.

News News News News
8 października 2016 r.
Z okazji 10 rocznicy powstania Służby Kontrwywiadu Wojskowego wydany został specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W Biuletynie, który powstał we współpracy z ŚZŻAK, prezentowane są referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. "Kontrwywiad wojskowy w Polsce. Historia i współczesność", zorganizowanej wspólnie z Wojskowym Biurem Historycznym. w kilkunastu artykułach zaprezentowana została historia kontrwywiadu wraz z najbardziej znanymi akcjami oraz postaciami.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, dziedzicząc tradycje żołnierzy Batalionu "Pięść" chciała poprzez publikację poświęconą wydarzeniom historycznym pokazać jak ważna jest ciągłość państwowa oraz odwoływanie się do najlepszych wzorców w naszej historii. Przybliżając żołnierzy II RP, którzy walczyli o Polskę przez 6 długich lat okupacji, a potem część z nich jako Niezłomni podjęła walkę z sowieckim okupantem SKW chce przywracać pamięci Bohaterów, którzy mieli być zapomniani.
Biuletyn w wersji elekronicznej jest dostępny na stronie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
News News
3 października 2016 r.
"Taka będzie armia, jacy będą polscy oficerowie." Tymi słowami Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zainaugurował rozpoczęcie roku akademickiego w nowo utworzonej Akademii Sztuki Wojennej. W uroczystości wziął udział Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki.

Dzięki staraniom Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza oraz Wiceministra prof. Wojciecha Fałkowskiego dawna Akademia Obrony Narodowej została przekształcona w Akademię Sztuki Wojennej. Tym samym nawiązano do tradycji powstałej w 1919 r. Wyższej Szkoły Wojennej. W trakcie inauguracji roku akademickiego minister Antoni Macierewicz uroczyście wręczył indeksy studentom pierwszego roku. Następnie Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Kazimierza Sosnkowskiego, dr hab. Sławomir Cenckiewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Geneza Ludowego Wojska Polskiego". Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji pracowników i studentów uczelni.

News NewsNews News
17 września 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystościach upamiętniających 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, członkowie Federacji Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939" i Związku Sybiraków.
Minister Antoni Macierewicz w przemówieniu wygłoszonym do zebranych przed Pomnikiem "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie" przypomniał, że: "17 września 1939 roku jest symbolem militarnego dążenia dwóch potęg i zgody tej części świata, która milczała w obliczu tego, że oto wielki, historyczny naród w środku Europy był na oczach tego świata skazywany na zagładę (...) Nic nie zrozumiemy ztej daty jeżeli nie będziemy pamiętali, że bez zmowy Hitlera i Stalina nie byłoby nigdy II wojny światowej (...)". Tym samym Minister nawiązał do IV rozbioru Polski, który de facto został potwierdzony paktem pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a ZSRS zawartym 23 sierpnia 1939 roku, zwanym Paktem Ribbentrop-Mołotow.
News News News News
1 września 2016 r.
Przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach brali udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki. Podczas ceremonii delegacje władz państwowych, parlamentarzystów, kombatantów oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli wieńce i zapalili znicze pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Wcześniej Prezydent i Minister Obrony Narodowej złożyli wiązanki kwiatów na Cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte. Po zakończeniu uroczystości rocznicowych Prezydent Andrzej Duda i Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz spotkali się z funkcjonariuszami placówki Straży Granicznej oraz żołnierzami 3. Flotylli Okrętów.
News News News News
31 sierpnia 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, a także Ministrowie Antoni Macierewicz oraz prof. Wojciech Fałkowski uczestniczyli w uroczystym spotkaniu, które odbyło się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas spotkania Szef MON otrzymał honorowy medal zokazji 40. rocznicy powstania KOR-u.
Gdy patrzę dziś na tę salę, to poza wszystkimi przywitanymi gośći, nie mogę nie wzruszyć się, patrząc na twarze Kornela Morawieckiego, Andrzeja Kołodzieja, Joanny Dudy-Gwiazda, Ciebie Andrzeju… Wojtka Fałkowskiego, Piotra Naimskiego, Bogdana Borusewicza - tych wszystkich, którzy wówczas w latach 70-tych i 80-tych, w czasach mojej młodości, podnieśli głowę, by kontynuować walkę o niepodległość. Walkę w tym kształcie, jaki zadali jej pracownicy, robotnicy (…) Chylę głowę za to, że przetrwaliście najtrudniejsze lata, które nastąpiły po 1989 roku, w których mieliście być oddani nie do muzeum, ale nawet na złom. Solidarność miała pójść do kąta, bo przeszkadzała tym, którzy chcieli kontynuować wyzysk komunistyczny w nowych formach i kształtach - mówił Minister Antoni Macierewicz
News News News News
15 sierpnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystości patriotyczno-religijnej zokazji 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po uroczystym Apelu Pamięci złożono kwiaty i wieńce przed "Bratnią mogiłą bohaterów Kaniowczyków poległych za Ojczyznę w roku 1920".
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że: "Nie sposób zrozumieć Cudu nad Wisłą - jego wielkości i niezwykłości, jeśli się nie pamięta, że stawką ówczesną było samo istnienie państwa i narodu polskiego".
News NewsNews NewsNews News
12−13 sierpnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek przebywał wraz z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem z wizytą w Kuwejcie, gdzie odwiedził polskich żołnierzy biorących udział w misji stabilizacyjnej. Podczas spotkania omówiono tematy związane z zadaniami realizowanymi przez żołnierzy.
Misją Polskiego Kontyngentu Wojskowego OIR (Operation Ingerent Resolve) w Kuwejcie jest prowadzenie rozpoznania lotniczego na rzecz sił koalicji międzynarodowej, realizującej zadania przeciw tzw. państwu islamskiemu.
News News News News News News
5 sierpnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek uczestniczył w uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Aktu promocji w obecności Wiceministra Obrony Narodowej prof. Wojciecha Fałkowskiego dokonał i Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Michał Sikora oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Jan Dziedzic. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.
News News News News
3 sierpnia 2016 r.
3 sierpnia 2016 r. odbyła się specjalna konferencja Komitetu Honorowego ds. sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie prochów płk Ignacego Matuszewskiego i mjr Henryka Floyar-Rajchmana. W konferencji udział wzięli: Wiceminister Obrony Narodowej prof. Wojciech Fałkowski, Szef SKW Piotr Bączek, Szef SWW gen. Andrzej Kowalski, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Prezes PWPW Piotr Woyciechowski. Okazją do zorganizowania konferencji była 70. rocznica śmierci płk Ignacego Matuszewskiego, który był współtwórcą II Oddziału Naczelnego Dowództwa. We wrześniu 1939 r. kierował ewakuacją polskiego złota. W akcji tej uczestniczył również mjr Henryk Floyar-Rajchman. Podczas konferencji zaprezentowane zostały projekty banknotu okolicznościowego z zwizerunkiem płk Ignacego Matuszewskiego i grafiki z podobizną Henryka Floyar-Rajchmana.
News News News News
1 sierpnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki oraz oficerowie SKW wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 72. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godz. 17.00 - w Godzinę "W" - Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Kierownictwo SKW uhonorowali Powstańców pod pomnikiem Gloria Victis, gdzie minutą ciszy uczczono pamięć poległych. W ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania na budynku SKW wywieszono okolicznościowy baner upamiętniający walki o niepodległą Polskę. Kultywując tradycje kontrwywiadu Polskiego Państwa Podziemnego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego sprawuje honorowy patronat nad kwaterą żołnierzy Batalionu "Pięść" na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Kierownictwo SKW oddaje cześć żołnierzom konspiracyjnego kontrwywiadu, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość Polski.
News NewsNews News News News
27 lipca 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył wraz z delegacją Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowództwa Sił Zbrojnych RP w uroczystym powitaniu Ojca Świętego Franciszka na Zamku Królewskim na Wawelu. Podczas wizyty w Krakowie Szef SKW spotkał się zespołami odpowiedzialnymi za działania zabezpieczające Światowe Dni Młodzieży, które są wydarzeniem skupiającym gości i pielgrzymów przybyłych do Polski z prawie dwustu państw.
News NewsNews News
17 lipca 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki uczestniczył w uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski 105 żołnierzy rezerwy, która odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystościach zorganizowanych przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza uczestniczyli także przedstawiciele kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP. Minister Antoni Macierewicz powiedział w swoim przemówieniu m.in.: "Gratuluję przejścia tej trudnej drogi, która was do tego doprowadziła. Gratulacje za determinację i poświęcenie jakiego było trzeba, aby dojść do tego pierwszego stopnia oficerskiego. Jest to wielkie zobowiązanie. Daliście temu wyrazw przysiędze. Przysięgaliście stać na straży niepodległości i sprawiedliwości Polski, naszej Ojczyzny. To wielki zaszczyt i wielki obowiązek".
NewsNews News News<
13 lipca 2016 r.
W Belwederze odbyła się uroczystość nominacji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W uroczystości wzięli udział: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Wiceminister Bartłomiej Grabski i Szef SKW Piotr Bączek. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentowała Minister Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.
NewsNews News News
8−9 lipca 2016 r.
W Warszawie trwa szczyt Państw-Członków Paktu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie to wymaga zapewnienia szczególnych środków bezpieczeństwa, ponieważ uczestniczą w nim przywódcy państw członkowskich z Prezydentem Stanów Zjednoczonych na czele. Za zabezpieczenie Szczytu NATO odpowiadają m.in. funkcjonariusze i żołnierze Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News
22 czerwca 2016 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego obchodzi swoje święto. Tę datę wybrano na pamiątkę wydzielenia służby kontrwywiadowczej z Oddziału II Naczelnego Wodza. Już 96 lat temu dostrzeżono, że praca kontrwywiadowcza różni się od zadań wywiadowczych, dlatego powstała Sekcja VII Defensywy podporządkowana bezpośrednio Szefowi Oddziału II Naczelnego Wodza. Do zadań prekursora dzisiejszej Służby należało organizowanie i prowadzenie działalności kontrwywiadowczej na terenach frontowych, nadzorowanie osób podejrzanych o szpiegostwo i działalność wywrotową, a przede wszystkim rozpoznanie aktywności wrogich Polsce służb wywiadowczych.
News News
6 czerwca 2016 r.
Z inicjatywy Szefa SKW Piotra Bączka odbyła się uroczystość nadania Sali Reprezentacyjnej SKW imienia śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
W uroczystości, obok kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz członkowie kierownictwa MON, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Minister Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu wspominał czas, kiedy Prezydentem RP był śp. Lech Kaczyński. Przypomniał też początek funkcjonowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego: pamiętam jak byli dumni, gdy dostawali z rąk Prezydenta RP pierwsze stopnie oficerskie w Muzeum Powstania Warszawskiego, które przecież właśnie Jemu zawdzięczamy i które przez Niego zostało wybrane jako miejsce szczególne dla SKW. To wszystko tworzy zespół symboli historii, pamięci, to jest fundamentem zobowiązania, jakie ta służba i my wszyscy przyjęliśmy, aby tę misję do końca wykonać i wykonamy.
NewsNewsNews
29 maja 2016 r.
Zastępca Szefa SKW ppłk Marek Utracki uczestniczył w centralnych obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza powstało Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jest to miejsce, gdzie odbywają się spotkania weteranów oraz konferencje i wystawy przybliżające udział polskich Sił Zbrojnych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na świecie od zakończenia II wojny światowej po współczesność.
News
16 maja 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył w centralnych obchodach 25. rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice św. Małgorzaty w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Na sądeckim Rynku odbył się uroczysty apel, a następnie defilada i prezentacja musztry paradnej oraz pokaz działań funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań SG.
News News
13 maja 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystej inauguracji budowy bazy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce. Uczestniczący w spotkaniu goście (Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej RP Antoni Macierewicz, Zastępca Sekretarza Obrony USA Robert Work, Minister Obrony Rumunii Mihnea Ioan Motoc, Minister Spraw Zagranicznych RP Witold Waszczykowski, Asystent Sekretarza Generalnego NATO Patrick Auroy oraz przedstawiciele władz państwowych RP) zgodnie potwierdzili, iż celem budowy systemu obrony przeciwrakietowej jest wzmocnienie bezpieczeństwa Polski.
News News News News News News
3 maja 2016 r.
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości nominacji oficerskich oraz wręczenia odznaczeń państwowych. W uroczystości wzięli udział Prezes Rady Ministrów RP Beata Szydło, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek. Przed uroczystością Pani Premier w towarzystwie Ministrów złożyła wiązankę pod tablicą upamiętniającą śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego.
News News News News
Mija już 225 lat od uchwalenia drugiej w dziejach świata ustawy zasadniczej. W uroczystościach obchodów święta Konstytucji 3 Maja uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier, Minister Obrony Narodowej oraz członkowie rządu i parlamentarzyści. W czasie uroczystości prezydent RP Andrzej Duda uhonorował 6 osób Orderami Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie otrzymali: Wanda Półtawska, Zofia Romaszewska, Irena Szewińska, prof. Michał Kleiber, Michał Lorenc i Bronisław Wildstein.
News News News News News News
25 kwietnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek wziął udział w dorocznej odprawie kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Jest to najwyższe rangą przedsięwzięcie gromadzące na konsultacjach osoby odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. Podczas odprawy dokonuje się podsumowania realizacji dotychczasowych zadań oraz określa priorytety przyszłych działań. W związku z organizacją przez Polskę Szczytu Przywódców Państw NATO podczas tegorocznej odprawy skupiono się na zagadnieniach związanych z planowanym szczytem.
News News News News
24 kwietnia 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek oraz Zastępca Szefa ppłk Marek Utracki uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. płk Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", na których obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych. Prezydent RP Andrzej Duda powiedział: "Dziś, po 65 latach, poprzez odnalezienie doczesnych szczątków pana pułkownika, poprzez pamięć o bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych, poprzez państwowe uroczystości pogrzebowe – przywracamy godność Polsce". Minister Antoni Macierewicz podkreślił: "Oddaję cześć i chwałę tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Beznich, bez całego tego wysiłku i determinacji nie byłoby Polski. I właśnie dlatego stoi tutaj polskie wojsko".
News News News News News News
22 kwietnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek odczytał specjalny list Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza z okazji święta 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka". Uroczystości rozpoczęły się na dziedzińcu pałacu Biskupów Warmińskich mszą św. celebrowaną przez ks. biskupa gen. bryg. Józefa Guzdka. Po nabożeństwie na placu Wolności odbył się apel. Gośćmi honorowymi byli podkomendni legendarnego majora "Łupaszki" z V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – płk Lidia Lwow-Eberle, kpt Józef Rusak i  por. Lucjan Deniziak.
News News News News
10 kwietnia 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek uczestniczył w wizycie Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w Afganistanie. W skład delegacji weszli m.in. prof. Sławomir Cenckiewicz, gen. Marek Tomaszycki, gen. Piotr Patalong. Następnego dnia odbyło się spotkanie z żołnierzami III zmiany PKW RSM Afganistan.
News News News News
10 kwietnia 2016 r.
W związku z obchodami 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej, na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego, na rogu ulic Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego, została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca ofiary katastrofy samolotu TU - 154M. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Iluminacja przedstawia znak Sił Powietrznych przyozdobiony żałobnym kirem. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News
24 marca 2016 r.
Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w uroczystości w Akademii Obrony Narodowej, podczas której Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył nowego rektora-komendanta AON. Został nim podpułkownik Ryszard Parafianowicz. Minister Obrony jednocześnie awansował Ryszarda Parafianowicza do stopnia pułkownika.
News News
18 marca 2016 r.
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek uczestniczył w spotkaniu polskiej delegacji, pod przewodnictwem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, z grupą amerykańskich senatorów z Komisji ds. wywiadu. Stronę polską reprezentowali ponadto: Szef Służby Wywiadu Wojskowego płk Andrzej Kowalski oraz Wiceministrowie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki i Tomasz Szatkowski. W składzie amerykańskiej delegacji znalazł się Przewodniczący Komisji Richard M. Burr wraz z czterema członkami Senatu Stanów Zjednoczonych. Tematami rozmów były: ocena zagrożeń związanych z polityką Federacji Rosyjskiej, wymiana poglądów w zakresie Szczytu NATO, współpraca wywiadowcza oraz zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.
News News
16 marca 2016 r.
Szef SKW wziął udział w specjalnej naradzie Międzyresortowego Zespołu ds. Przygotowania Szczytu NATO pod przewodnictwem Ministra Obrony Narodowej. Podczas narady przyjęto uchwałę normującą prace Zespołu.
News News
11 marca 2016 r.
Z okazji 17. rocznicy wstąpienia Polski do NATO Szef SKW Piotr Bączek wziął udział w okolicznościowej konferencji zorganizowanej przez Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Prezydent RP Andrzej Duda skierował do uczestników spotkania list, który odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. "Po siedemnastu latach od wstąpienia naszego kraju do NATO przekonujemy się jeszcze dobitniej jak doniosły i niezbędny był to akt dla bezpieczeństwa Polski" – napisał w liście Prezydent Andrzej Duda. Minister Obrony Narodowej w trakcie swojego wystąpienia podkreślił znaczenie zaplanowanego na lipiec 2016 r. szczytu NATO w Warszawie, który, może zmienić charakter obecności Polski w NATO.
1 marca 2016 r.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionego w 2010 roku decyzją Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego uczciła pamięć Bohaterów antykomunistycznego podziemia. Ostatni z Niezłomnych - sierżant Józef Franczak "Lalek" został zamordowany przez komunistów 19 lat po zakończeniu II wojny światowej - w 1963 roku.
Na budynku Służby Kontrwywiadu Wojskowego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja. 29 lutego 2016 roku w przeddzień święta, pod tablicami upamiętniającymi ofiary komunistycznego terroru złożono kwiaty, a także zapalono znicze.
Hołd Bohaterom oddali: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek, delagacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
W dawnej katowni stalinowskiej, gdzie obecnie mieści się siedziba Służby Kontrwywiadu Wojskowego odbyła się specjalna lekcja historii dla młodzieży z udziałem zaproszonych gości.
marzec 2016 r.
Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyła się uroczystość awansów oficerskich oraz wręczenia odznaczeń państwowych. Wzięli w niej udział m.in. Minister – Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, Szef Służby Wywiadu Wojskowego płk Andrzej Kowalski oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich.
News News News News NewsNews
29 lutego 2016 r.
W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", na budynku, w którym mieściła się siedziba byłego Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego w Warszawie została uruchomiona iluminacja świetlna upamiętniająca "Żołnierzy Wyklętych". Iluminacja przedstawia postacie pułkownika Witolda Pileckiego oraz pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Ponadto ściany budynku zostały oświetlone barwami narodowymi wraz z logo Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
News News News News
23 lutego 2016 r.
Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz dokonał uroczystego wręczenia nominacji nowym szefom służb: Służby Kontrwywiadu Wojskowego Panu Piotrowi Bączkowi oraz Służby Wywiadu Wojskowego Panu płk Andrzejowi Kowalskiemu. Szefowie wojskowych służb zostali powołani w dniu 19 lutego br. na wniosek Ministra Obrony Narodowej przez Panią Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło. Piotr Bączek pełnił obowiązki Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego od 19 listopada 2015 r.
News News News News
22 stycznia 2016 r.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zawarły porozumienie dotyczące współpracy naukowo–historycznej. Celem porozumienia jest popularyzacja wiedzy historycznej o działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, a także budowa etosu Służby, promowanie patriotyzmu i kształtowanie postaw propaństwowych wśród młodzieży.
News News News News News News