Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

KANCELARIE KRYPTOGRAFICZNE

Zostało opublikowane zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz.U. MON z dnia 30.12.2013r. poz. 401) stanowiące wykładnię prawną w zakresie zapewnienia ochrony materiałom kryptograficznym w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Przedmiotowe zarządzenie zastępuje zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz.U. MON nr 25 z dnia 31.12.2011r.)

pdf ZARZĄDZENIE Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych
pdf Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Została opublikowana decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 402/MON z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. MON poz. 463 z dnia 31.12.2012r.) stanowiąca wykładnię prawną dotyczącą działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

pdf DECYZJA MON w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 22 maja 2012 r. zostały wprowadzone "Wytyczne Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznych" stanowiące merytoryczne wsparcie dla jednostek organizacyjnych pozostających we właściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Przedmiotowe wytyczne zastępują dokument opublikowany w dniu 5 maja 2011 r.

pdf doc Wytyczne SKW i załączniki do wytycznych w sprawie powoływania i odwoływania kancelarii kryptograficznych