Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Komunikat

w związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule p. redaktor Doroty Kowalskiej, opublikowanym w dzienniku "Polska. The Times" z dn. 21.04.2017 r.

SKW informuje, iż postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszki SKW zostało wszczęte i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W toku przedmiotowego postępowania obwiniona odmówiła składania wyjaśnień, pomimo że zagwarantowano jej takie prawo.
Należy podkreślić, iż w ramach prowadzonego postępowania zarówno funkcjonariuszka jak i ustanowiony pełnomocnik zostali zapoznani ze zgromadzonym w sprawie materiałem stosownie do posiadanych uprawnień.
Szef SKW wydając orzeczenie dyscyplinarne wobec funkcjonariuszki SKW uznał ją winną tego, że będąc oddelegowaną do pełnienia obowiązków poza SKW podjęła i realizowała samowolnie – bez zgody Szefa SKW – czynności nie będąc do tego uprawioną w związku ze sprawą zatrzymanego poza granicami RP oficera WP. Podkreślić należy, że funkcjonariuszka nie informowała Służby Kontrwywiadu Wojskowego o prowadzonych przez siebie działaniach, co mogło zakłócić czynności realizowane przez powołane i uprawione w tym zakresie instytucje.
SKW po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w stosunku do funkcjonariuszki uchylającego orzeczenie dyscyplinarne Szefa SKW, podejmie stosowne kroki mające na celu zaskarżenie wyżej wymienionego wyroku, jako orzeczenia zawierającego niewłaściwą interpretację przepisów prawa obowiązujących w tej materii.
Gabinet Szefa
Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Komunikat

w sprawie odnalezionego przez SKW nagrania z 10 kwietnia 2010 r.

W ostatnich tygodniach oficerom SKW udało się uzyskać nagranie, na którym zarejestrowane zostały godziny poprzedzające odlot rządowego samolotu Tu-154 M w  dniu 10 kwietnia 2010 r. z Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie do Smoleńska.
SKW przygotowała specjalny materiał filmowy z pozyskanego nagrania ukazujący chwile, kiedy Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią i częścią delegacji przyjeżdżają na lotnisko i wsiadają do samolotu.
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.