Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider Slider

Oświadczenie

w związku z konferencją Ryszarda Petru

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 15 września 2016 r. w gmachu Sejmu RP przewodniczący partii Nowoczesna Ryszard Petru pomówił Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka, przedstawiając go jako jedną z osób, które otrzymały stanowisko w spółkach Skarbu Państwa. Jako bulwersujące należy uznać posługiwanie się nazwiskiem Piotra Bączka w kontekście pojęć takich jak korupcja, kolesiostwo, nepotyzm.
Należy podkreślić, że Piotr Bączek nie pełnił i nie pełni żadnych funkcji w spółkach Skarbu Państwa.
W związku z powyższym Piotr Bączek w dniu 21 września br. wniósł przeciwko Ryszardowi Petru sprawę z oskarżenia prywatnego do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.

GABINET SZEFA
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.