Slider
Z okazji Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pragnę wyrazić szczere uznanie dla wszystkich funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników cywilnych.
Dzisiejszy dzień daje okazję do przekazania słów wdzięczności za Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w pełnieniu służby. Doceniam Wasze poświęcenie i trud tym bardziej, że nawet największe sukcesy często spowija zasłona milczenia. Dziękuję, że znajdujecie w sobie siłę do wypełniania swoich obowiązków kierując się troską o dobro Ojczyzny.
Naszej codziennej służbie przyświeca widniejąca na Sztandarze SKW dewiza Wojska Polskiego "Bóg, Honor, Ojczyzna". Niech wartości, jakie ze sobą niesie, towarzyszą Wam każdego dnia pracy w służbie naszemu krajowi. Pamiętajmy o pięknych kartach historii oraz dziedzictwie polskiego kontrwywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej, który 22 czerwca 1920 r. został wyodrębniony ze struktury wywiadu wojskowego.
W tym szczególnie uroczystym dla nas dniu, życzę Państwu osobistej i zawodowej pomyślności oraz sił potrzebnych w pełnieniu zaszczytnej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.
Szef
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Piotr Bączek

Film dokumentalny "Ściśle tajne - rzecz o wojskowych służbach specjalnych" w TVP Historia

22 czerwca w dniu Święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego o godz. 22:40 TVP Historia wyemituje film dokumentalny "Ściśle tajne - rzecz o wojskowych służbach specjalnych".
Dokument opowiada o okolicznościach powstania SKW w 2006 r. - po likwidacji postkomunistycznych Wojskowych Służb Informacyjnych, zadaniach wykonywanych przez Służbę w kraju i za granicą w celu zapewnienia bezpieczeństwa Siłom Zbrojnym RP, a także o codziennej służbie funkcjonariuszy i żołnierzy. Wypowiadający się w filmie eksperci podkreślają wagę przeprowadzonej reformy, która doprowadziła do odbudowy skutecznych służb specjalnych, wskazując jednocześnie jak istotne jest, by ci, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej kierowali się uczciwością, sumiennością i dobrem Ojczyzny oraz jej obywateli. Film prezentuje unikalne materiały wideo zrealizowane podczas operacji kontrwywiadowczych i antyterrorystycznych przeprowadzonych przez SKW.
SKW
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.

(więcej: na stronach Sejmu)

Zadania
Zadania
Placówki w kraju
Slider Slider Slider Slider Slider
HISTORIA
Cześć i chwała Bohaterom!
Z inicjatywy pierwszego Szefa SKW Antoniego Macierewicza utworzono Izbę Pamięci w 2007 roku. W budynku przy ulicy Wojciecha Oczki i Tytusa Chałubińskiego mieściła się siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego (GZI WP). Informacja Wojskowa, jak powszechnie nazywano tę służbę, została utworzona w 1944 r. w ZSRR i zorganizowana na wzór sowieckich organów kontrwywiadu wojskowego "Smiersz", przejęła też jej kadry i zbrodnicze metody działania. Wraz z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego wzięła czynny udział w walce z powojennym podziemiem niepodległościowym oraz była narzędziem terroru komunistycznego w kraju.